Za kolik?

Stipendia VŠEM až do výše 100% školného!

Studijní poplatky (školné) jsou rozděleny do pěti cenových úrovní (1. Stipendium / 2.Klasik / 3.Standard / 4.Premium / 5. Exclusive), kdy každá cenová úroveň obsahuje rozdílnou nabídku administrativních a studijních služeb.

Volba cenových úrovní

  • Nabídka pěti cenových úrovní dle studijních a administrativních preferencí studenta.
  • Zvýhodněná cena ročního školného při víceletém studiu na VŠEM (Bc. + Ing. / Bc. + Ing. + MBA).
  • Cenový rozdíl ve školném je dán administrativními a studijními službami/servisem nebo plněním studijních povinností (KLASIK / STIPENDIUM).
  • Základní cenová úroveň KLASIK zahrnuje zápisné do ročníku, povinnou výukovou a zkouškovou část (tj. uzavírání absolvovaného ročníku a účast na výuce).
  • Vyšší cenové úrovně (STANDARD / PREMIUM / EXCLUSIVE) rozšiřují administrativní i studijní služby/servis dle nároků studenta.
  • Výše studijních poplatků je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že student hradí školné za každý započatý/zapsaný akademický rok.
  • eKonfigurátor studia VŠEM pro volbu a sestavení programu, specializace, formy studia a školného.
PROGRAMY / ŠKOLNÉ ROK
KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. (3 roky) / Ing. (2 roky) 20.000 Kč 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Bc. + Ing. (5 let) - - 50.000 Kč 70.000 Kč
Bc. + Ing. + MBA (6 let) - - 40.000 Kč 60.000 Kč
Ph.D. (3 roky) - 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
MBA (1 rok) - - 80.000 Kč 100.000 Kč

Bc. + Ing. (5 let)

  • Zvýhodněná cena ročního školného pro studenty bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM ve standardní délce studia 5 let.

Bc. + Ing. + MBA (6 let)

  • Zvýhodněná cena ročního školného pro studenty bakalářského (Bc./BBA), navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu a profesního programu Master of Business Administration (MBA) ve standardní délce studia 6 let.

Cenová úroveň STIPENDIUM

  • Cenová úroveň STIPENDIUM je součástí stipendijního programu VŠEM a je podmíněna udělením příslušného stipendia VŠEM (1. Za studijní průměr v rámci předchozího studia na střední/vysoké škole. 2. Pro vybrané organizace/složky a jednotlivce: váleční veteráni, neziskové a humanitární organizace, zdravotní a sociální služby, členové reprezentace ČR, hendikepovaní, svobodné matky atp.), a to až do výše 100% ročního školného