You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Za kolik?

Stipendia VŠEM až do výše 100% školného!

Studijní poplatky (školné) jsou rozděleny do pěti cenových úrovní (1. Stipendium / 2.Klasik / 3.Standard / 4.Premium / 5. Exclusive), kdy každá cenová úroveň obsahuje rozdílnou nabídku administrativních a studijních služeb.

Volba cenových úrovní

  • Nabídka pěti cenových úrovní dle studijních a administrativních preferencí studenta.
  • Cenový rozdíl ve školném je dán administrativními a studijními službami/servisem, respektive plněním studijních povinností (KLASIK / STIPENDIUM).
  • Základní cenová úroveň KLASIK zahrnuje zápisné do ročníku, povinnou výukovou a zkouškovou část (tj. uzavírání absolvovaného ročníku).
  • Možnost dokoupení vyšší cenové úrovně (STANDARD / PREMIUM / EXCLUSIVE), která rozšiřuje administrativní i studijní služby/servis.
  • Výše studijních poplatků je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že student hradí školné za každý započatý/zapsaný akademický rok.
  • eKonfigurátor studia VŠEM pro volbu programu, specializace, formy studia a školného.
STUDIJNÍ PROGRAMY (školné/rok)KLASIKSTANDARDPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. / BBA (3 roky)
20.000 Kč 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ing. / MSc. (2 roky) 20.000 Kč 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ph.D. (3 roky) - 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
MBA (1 rok) - - 80.000 Kč 100.000 Kč

Cenová úroveň STIPENDIUM

  • Cenová úroveň STIPENDIUM je součástí stipendijního programu VŠEM a je podmíněna udělením příslušného stipendia VŠEM (1. Za studijní průměr v rámci předchozího studia na střední/vysoké škole. 2. Pro vybrané organizace/složky a jednotlivce: váleční veteráni, neziskové a humanitární organizace, zdravotní a sociální služby, členové reprezentace ČR, hendikepovaní, svobodné matky atp.), a to až do výše 100% ročního školného