Za kolik?

Stipendia VŠEM až do výše 100% školného!

Studijní poplatky (školné) jsou rozděleny do tří cenových úrovní (1. Stipendium / 2.Premium / 3. Exclusive), kdy každá cenová úroveň obsahuje rozdílnou nabídku administrativních a studijních služeb dle osobních preferencí studenta.

Jak vybrat cenovou úroveň

 • Vyšší školné = komplexnější nabídka služeb, studijního a administrativního servisu.
 • Cenový rozdíl ve školném je dán administrativními a studijními službami/servisem, spolu s plněním studijních povinností (STIPENDIUM), viz Srovnání obsahu školného.
 • Roční zvýhodněné školné je možné uplatnit při studiu minimálně dvou po sobě navazujících studijních programů VŠEM dle výběru studenta (Bc. + Ing., Bc. / Ing. + MBA).
 • Výše studijních poplatků je garantována po celou standardní dobu studia.
 • eKonfigurátor studia VŠEM pro volbu a sestavení programu, specializace, formy studia a školného.

Školné dle cenových úrovní

PROGRAM / ŠKOLNÉ ROK
STIPENDIUMPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. (3 roky)
40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ing. (2 roky) 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
Ph.D. (3 roky) 40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
MBA (1 rok) 60.000 Kč 90.000 Kč 120.000 Kč

Zvýhodněné školné

PROGRAMY / ŠKOLNÉ ROK
STIPENDIUMPREMIUMEXCLUSIVE
Bc. + Ing.
- 50.000 Kč 70.000 Kč
Bc. / Ing. + MBA
- 60.000 Kč 80.000 Kč
Bc. + Ing. + MBA / Ph.D.
- 50.000 Kč 70.000 Kč

Srovnání obsahu školného

Základní srovnání obsahu jednotlivých cenových úrovní dle kontroly studia (zkouškové období a termíny, počet zkoušek), studijních poplatků (možnost rozdělení plateb a studentského úvěru), studijních textů (elektronická a tištěná forma). Podrobný obsah a srovnání cenových úrovní VŠEM pro rok 2018.

STIPENDIUMPREMIUMEXCLUSIVE
 • Rozdělení ročních plateb (až 2 splátky)
 • Zkouškové pokusy v ceně školného (1 + 2)
 • Elektronická studijní literatura
 • Absolvování standardní doby studia
 • Plnění jedné z podmínek (50 % kreditů, studijní průměr do 2,0)
 • Studijní aktivity pro VŠEM
 • Rozdělení ročních plateb (až 3 splátky)
 • Studentský úvěr VŠEM (měsíční splátky 10 + 1)
 • Zkouškové pokusy v ceně školného (1 + 3)
 • Uznání předmětů z jiné VŠ
 • Možnost individuálního studijního plánu (ISP)
 • Zkouškové období v délce 12 měsíců
 • Elektronická a tištěná studijní literatura
 • Nadstandardní výuka cizího jazyka (AJ, NJ, FJ)
 • Vrácení 10% školného absolventům
 • Rozdělení ročních plateb (až 4 splátky)
 • Studijní a administrativní asistent
 • Dvouoborové studium (Bc./Ing./MBA)
 • Zkouškové pokusy v ceně školného (1 + 4)
 • Mateřská škola VŠEM
 • Individuální termíny administrace studia
 • Kompletní výhody úrovně PREMIUM

Bc. + Ing.

 • Zvýhodněná cena ročního školného bakalářského (Bc./BBA) a navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM ve standardní délce studia 5 let.

Bc. / Ing. + MBA

 • Zvýhodněná cena ročního školného bakalářského (Bc./BBA) nebo navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu VŠEM a profesního programu Master of Bussines Administration (MBA Executive).

Bc. + Ing. + MBA / Ph.D.

 • Zvýhodněná cena ročního školného bakalářského (Bc./BBA), navazujícího magisterského (Ing./MSc.) studijního programu a profesního programu Master of Business Administration (MBA Executive) nebo doktorandského studijního programu (Ph.D.).

Cenová úroveň STIPENDIUM

 • Zvýhodněná cena školného pro úroveň Stipendium je podmíněna plněním alespoň jedné ze stanovených studijních povinností (tj. uzavírání ročníku/kredity, účast na výuce/docházka, studijní průměr).