VŠEM > Studium VŠEM > Základy informatiky (Bc.)

Základy informatiky (Bc.)

PŘEDMĚTY MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
Studijní program Ekonomika a management (Bc.)
Studijní obor Podniková ekonomika; Komunikace a lidské zdroje; Marketing
Specializace Všechny oborové specializace
Typ modulu Nepovinně volitelný
Seminární práce ne
Výukový jazyk čeština

MS Word

Studijní předmět MS WORD
Způsob ukončení (pomůcky) písemný test (bez pomůcek)
Hodinová dotace
8 - cvičení
Cena/účastník 1000 Kč
Termín konání  
Časová dotace a typ výstupu 50 min., písemný test
Vstupní požadavky
schopnost pracovat s PC (vyvolání a ukončení programu, základní správa souborů)
Výstupní znalosti schopnost používat textový editor MS Word a jeho základní funkce pro vytváření běžných textových dokumentů, jako např. seminární práce, obsahujících kromě textu i grafy, obrázky a tabulky; zvládnutí propojení mezi MS Word, Excel a PowerPoint z hlediska vzájemného předávání textových a grafických objektů
Získané kompetence Studenti se naučí využívat základní informatické nástroje na standardní úrovni potřebné pro vzájemnou komunikaci a presentaci informací. Naučí se vytvářet dokumenty obsahující běžný text a grafiku, včetně základů potřebné typografie. Budou schopni provádět nejčastější operace s textem, včetně jeho formátování, grafických objektů v textu a tabulek (včetně jejich popisků). Získají tím schopnost presentovat informace pomocí běžných, v současnosti dostupných a využívaných softwarových nástrojů, a tak předávat informace druhým v co nejsrozumitelnější formě
Cíle a obsah: Cílem je naučit studenty používat na běžné potřebné úrovni současné základní nástroje pro vytváření a editaci dokumentů.
 • Základní nástroje MS Office (Word, Excel, PowerPoint), jejich možnosti a význam použití. Ovládání těchto nástrojů funkcemi z menu.
 • Vytváření, načtení a uložení dokumentů v editoru MS Word.
 • Práce s textovými soubory a nastavení jejich vlastností. Základní typografická pravidla. Vytváření jednoduchých a složitějších textových dokumentů.
 • Doplnění textových souborů grafikou.
 • Vytváření a úprava tabulek v MS Word. Začlenění tabulek a jejich obsahu do textu.
 • Vzájemné propojení MS Word, Excel a PowerPoint pro sdílení a předávání obsahu.
 • Příklady.
Základní literatura
 • Pierce a kol., Mistrovství v Microsoft Office 2007, Computer Press

Rozšiřující literatura
 • Kolektiv autorů, MS Office 2007, Podrobná uživatelská příručka, Computer Press
 • Broža, Microsoft Office 2007, Průvodce pro každého, Extra Publishing

MS Excel

Studijní předmět MS EXCEL
Způsob ukončení (pomůcky) písemný test (bez pomůcek)
Hodinová dotace
8 - cvičení
Cena/účastník 1000 Kč
Termín konání  
Časová dotace a typ výstupu 50 min., písemný test
Vstupní požadavky schopnost pracovat s PC (vyvolání a ukončení programu, základní správa souborů)
Výstupní znalosti schopnost používat základní funkce tabulkového kalkulátoru MS Excel a jeho grafické a vybrané matematické funkce; zvládnutí propojení mezi MS Word, Excel a PowerPoint z hlediska vzájemného předávání textových a grafických objektů
Získané kompetence Studenti se naučí využívat základní informatické nástroje na standardní úrovni potřebné pro vzájemnou komunikaci a presentaci informací. Budou schopni provádět vybranou množinu nejpotřebnějších výpočetních a grafických funkcí tabulkového kalkulátoru s daty převážně numerického charakteru. Naučí se vytvářet dokumenty obsahující text a grafiku včetně základů jejich úprav. Navíc získají schopnost presentovat informace pomocí běžných, v současnosti dostupných a využívaných softwarových nástrojů, a tak předávat informace druhým v co nejsrozumitelnější formě.
Cíle a obsah: Cílem je naučit studenty používat na běžné potřebné úrovni současné základní nástroje pro vytváření a editaci dokumentů.
 • Základní nástroje MS Office (Word, Excel, PowerPoint), jejich možnosti a význam použití. Ovládání těchto nástrojů funkcemi z menu. Klávesové zkratky.
 • Účel a zaměření tabulkového kalkulátoru. Tabulky a jejich obsah, vytváření a úprava tabulek.
 • Zpracování numerických a nenumerických údajů v tabulkách. Základní matematické funkce.
 • Rozšířené matematické funkce, vytváření grafů, možnost aplikace statistiky. Vzorce, jejich tvorba a použití.
 • Vytváření, načtení a uložení dokumentů v kalkulátoru MS Excel.
 • Doplnění textových souborů grafikou z MS Excel.
 • Vzájemné propojení MS Word, Excel a PowerPoint pro sdílení a předávání obsahu.
 • Příklady.
Základní literatura
 • Pierce a kol., Mistrovství v Microsoft Office 2007, Computer Press
Rozšiřující literatura
 • Kolektiv autorů, MS Office 2007, Podrobná uživatelská příručka, Computer Press
 • Broža, Microsoft Office 2007, Průvodce pro každého, Extra Publishing

MS PowerPoint

Studijní předmět MS POWERPOINT
Způsob ukončení (pomůcky) písemný test (bez pomůcek)
Hodinová dotace
4 - cvičení
Cena/účastník 500 Kč
Termín konání  
Časová dotace a typ výstupu 50 min., písemný test
Vstupní požadavky schopnost pracovat s PC (vyvolání a ukončení programu, základní správa souborů)
Výstupní znalosti schopnost vytvářet běžné presentace pomocí MS PowerPoint, animace a časování ve snímcích; zvládnutí propojení mezi MS Word, Excel a PowerPoint z hlediska vzájemného předávání textových a grafických objektů
Získané kompetence Studenti se naučí využívat základní informatické nástroje na standardní úrovni potřebné pro vzájemnou komunikaci a presentaci informací. Naučí se vytvářet presentace obsahující běžný text, grafiku a tabulky včetně základů potřebné typografie. Navíc získají schopnost presentovat informace pomocí běžných, v současnosti dostupných a využívaných softwarových nástrojů, a tak předávat informace druhým v co nejsrozumitelnější formě.
Cíle a obsah: Cílem je naučit studenty používat na běžné potřebné úrovni současné základní nástroje pro vytváření a editaci dokumentů.
 • Základní nástroje MS Office (Word, Excel, PowerPoint), jejich možnosti a význam použití. Ovládání těchto nástrojů funkcemi z menu.
 • Účel presentací, pravidla, tvorba presentací.
 • Vytváření, načtení a uložení dokumentů v MS PowerPoint.
 • Převod textového souboru do presentace a nastavení jejich vlastností. Základní typografická pravidla.
 • Vytváření jednoduchých a složitějších dokumentů. Použití šablon.
 • Doplnění textů grafikou z jiných zdrojů.
 • Vzájemné propojení MS Word, Excel a PowerPoint pro sdílení a předávání obsahu.
 • Příklady.
Základní literatura
 • Pierce a kol., Mistrovství v Microsoft Office 2007, Computer Press
Rozšiřující literatura
 • Kolektiv autorů, MS Office 2007, Podrobná uživatelská příručka, Computer Press
 • Broža, Microsoft Office 2007, Průvodce pro každého, Extra Publishing