VŠEM > Studium VŠEM > Zaměření studia do 2020

Zaměření studia do 2020

Bc. / BBA Marketing

Svět médií je jednou z nejvíce dynamických oblastí v businessu. Více než kde jinde platí, že to, co fungovalo včera, už nemusí fungovat dnes. Vyznat se v současném světě mediální komunikace znamená mít přehled o jejich struktuře, o tom, jaké zadání plní, jaký je jejich gate keeping či co to znamená agenda setting. Nahlédněte do mediálního průmyslu a získejte know how, jak media zaujmout.

Bc. / BBA Marketing

Marketing je více než co jiného způsob myšlení. Naučit se jazyk marketingu je nutné proto, aby si student takový způsob myšlení osvojil. Co to je segmentace trhu, co to je chování klienta, proč a jak ověřovat potřeby a preference cílových skupin, z čeho sestává marketingový mix a jak jeho prvky využívat. Na základě toho můžete tvořit svébytné a úspěšné marketingové a reklamní strategie pro vaše značky, produkty a projekty.

Bc. / BBA Marketing

Zajímá vás jak oblast podpory prodeje, tak i práce s lidmi? Personální marketing spojuje obojí dohromady. Jde o to, jak na pracovním trhu zaujmout ty kandidáty, kteří dané pracovní pozici odpovídají nejlépe. Nestačí umět pracovat s těmi, kdo se o danou pozici ucházejí. Mít z čeho vybírat, k tomu vede personální marketing.

Bc. / BBA Marketing

Sociální média vytvořila úplně novou oblast svébytného businessu a propsala se do mnoha již existujících odvětví. Velká banka, stejně jako start up se dnes těžko obejdou bez své stránky na Facebooku nebo Instagramu. Vedle toho ale máte LinkedIn, který vám může pomoci zajistit lidské zdroje, nebo Slack, který je přizpůsoben komunikaci uvnitř firmy. Umět ovládat sociální média vytváří možnosti pro práci v “korporátu” stejně jako k tomu spravovat sociální sítě více menším projektům.

Bc. / BBA Komunikace a lidské zdroje

Význam komunikace se v životě společnosti 21. století významně zvýšil. S vychýlením ekonomiky do oblasti služeb se zvýšil podíl produkce, která je přímo závislá na komunikaci uvnitř firmy či projektu, nebo navenek, vůči zákazníkům. Komunikace je ale i klíčovou oblastí v našem privátním životě, stejně jako v životě celých národních společností nebo mezinárodních společenství. Je výzvou zvládnout komunikaci od interpersonální po společenskou úroveň.

Bc. / BBA Komunikace a lidské zdroje

Poznání o tom, jak jednají lidé na základě jejich individuálních charakteristik nebo na základě sociální situace, má nekonečné množství využití v osobním, pracovním nebo společenském životě. Základy v psychologii či sociologii vytvářejí výborný odrazový můstek pro práci v marketingu i managementu, stejně jako pro práci s lidmi, například při hledání nových posil. Stejnou měrou umožňují sebepoznání, což je v oblasti rozvoje ten nejcennější možný cíl.

Bc. / BBA Komunikace a lidské zdroje

Být lídrem, který se umí rozhodnout, je jedna poloha vedení. Ne každý lídr umí své rozhodnutí sdělit svému týmu takovým způsobem, aby ho ostatní akceptovali a vzali za své. Umět komunikovat z pozice manažera znamená nejen ukázat, že jste dostatečně schopní se zorientovat a vybrat nejlepší variantu, ale také o tom přesvědčit ostatní. K tomu potřebujete mnohem víc než jen napsat podřízeným v neděli večer dlouhý email s požadavky. Pojďte se naučit jednat s lidmi, na nichž závisí úspěch projektu.

Bc. / BBA Komunikace a lidské zdroje

Nestačí vybrat dobré lidi do týmu. Tým sestavený ze samých “hvězd” pravděpodobně nebude fungovat jako tým. Ani skupina lidí, kteří nemají přirozeného lídra. Zároveň musíte umět pracovat s lidmi, kteří jsou k dispozici, což znamená umět motivovat a vést lidi ke společnému cíli. To není jednoduchý úkol a vyžaduje nejlepší manažerské dovednosti. Stavět pracovní a projektové týmy, které dokáží uspět, je to, co se můžete naučit.

Bc. / BBA Podniková ekonomika

Finanční analytik je nepostradatelný pro každou větší organizaci. Stát se jím znamená umět účetnictví, znát jeho metody, nástroje a právní rámec daňového systému. Účetnictví nezní jako velké dobrodružství, nicméně s jejich znalostí můžete být právě těmi, kdo budou při bilancování ekonomickým výsledků na konci roku oslavováni jako hrdinové - a podle toho ceněni! Od nich se totiž můžete odrazit k unikátním znalostem a dovednostem, jako je stanovení finančních cílů podniku a diagnóza finančního zdraví společnosti, či hodnocení možností financování organizace.

Bc. / BBA Podniková ekonomika

Svět businessu vyžaduje zvládnout základy mnoha různých specializací. Manažer strojírenské firmy, softwarové “garáže” nebo ředitel kliniky musejí rozumět lidem, marketingu, obchodu, financím, pracovnímu zákoníku a právnímu rámci okolo jejich vlastní činnosti. Zároveň musí zvládnout leadership, musí mít vizi, být schopen řešení problémů, které se vyskytují nenadále a bez ohlášení. To vše v podmínkách, kdy technologie mění zavedené postupy a metody rychleji než kdy jindy. A zejména v situaci, kdy není možné přemýšlet v hranicích českého trhu. Pronikněte do práva a ekonomických i kulturních souvislostí v mezinárodním měřítku.

Bc. / BBA Podniková ekonomika

Úspěch jakékoliv firmy, instituce, start upu či projektu stojí na lidech. Umět pracovat s tzv. lidskými zdroji, umět vyhledávat vhodné profesionály, odhadovat jejich kvalifikaci, jejich charaktery, umět sbírat dostatečně věrohodné reference, které potvrdí či vyvrátí první dojem, umět pracovat s motivací lidí, kteří pracují v týmu a rozvíjet dále jejich nadání, stejně jako řešit konflikty, to je komplex dovedností s rostoucím významem pro 21. století. Studenti ovládnou základy pracovního práva, principy sociologie, psychologie a vyjednávání i další znalosti a dovednosti, které jsou k profesionálnímu managementu lidských zdrojů nezbytné.

Magisterský program Ing. / MSc.

Ing. / MSc. Management firem

Málokterý business si může klást za cíl obsáhnout jen český trh. Z dlouhodobého hlediska je vize rozšíření za hranice českého trhu scénářem, který by měl být ve hře. K tomu potřebujete dovednosti managementu v mezinárodním, primárně evropském prostředí. Evropa je pro české firmy nejdůležitější a nejpravděpodobnější oblastí možné expanze. Poznejte kulturní specifika klíčových zemí, zorientujte se v ekonomických a sociálních systémech EU a poznejte principy fungování evropského trhu, včetně evropského práva. Pochopte, jaké to je řídit mezinárodní týmy složené ze zástupců různých kultur.

Ing. / MSc. Management firem

Osvojili jste si základy vedení a leadershipu pro neustále se vyvíjející business 21. století. Získali jste dobrou výchozí pozici k dalšímu rozvoji vašich dovedností v oblasti systematického řízení organizace. Vzhledem ke komplexitě a z ní vyplývající náročnosti managementu potřebujete další znalosti od bezpečnosti, přes řízení organizačních procesů po obchodní strategii. Ať už budete pracovat ve výrobním závodě, rozjíždět start up nebo pomáhat optimalizovat procesy ve veřejné instituci, potřebujete zvládnout širokou paletu mikroprocesů, které dávají dohromady celkový výsledek.

Ing. / MSc. Management firem

Máte za sebou základy účetnictví i finanční analýzy. Zejména v oblasti ekonomické expertízy máte neustále co objevovat a právě na tuto oblast se budete během magisterského studia v této specializaci zejména soustředit.  Kvantitativní analýza finančních ukazatelů, dovednost hledat v rozpočtu organizace výdaje, které nejsou nezbytné, ukazovat, jaké investice se vyplatily a proč se tomu tak stalo, nabízet různé metody financování organizace, to jsou dovednosti, které jsou a zůstanou vysoce ceněny i v éře 4.0.

Ing. / MSc. Management firem

Už víte z předchozího studia, že lidé jsou podstatou úspěchu či neúspěchu jakéhokoliv projektu či organizace. Víte, jak fungují principy výběru vhodných zaměstnanců, jak lze zvýšit motivaci zaměstnanců a spolupracovníků či jak lze podnítit jejich rozvoj ve prospěch cílů organizace. Víte ale, kdy je vhodná metoda “fast hire, fast fire”, kdy naopak je vhodnější propracované assessment centrum? Jistě je dobré nabízet zaměstnancům benefity, ale víte, kdy je na místě využít tradičních “stravenek” a kdy je lepší nabídnout raději možnost časové flexibility? Získáte dovednosti rozlišovat mezi vhodností různých metod a nástrojů na základě pokročilých zkušeností z aplikované psychologie, sociologie, komunikace a řízení.

Ing. / MSc. Management firem

Na bakaláři jste se naučili marketingový jazyk a osvojili si základy marketingového uvažování. Máte se ale stále v čem zlepšovat! V marketingu technologie neustále posunují možnosti komunikace a tím také mění pravidla hry. Abyste dokázali úspěšně nastavit strategii marketingové podpory nové aplikace nebo tradičního zboží, musíte dokázat spojit znalost trhu, proměnlivost v potřebách zákazníků a využití nových možností k tomu, aby se informace dostala ke správnému adresátovi a způsobila žádoucí impakt. K tomu je třeba ovládnout pokročilé profesní dovednosti, od nástrojů průzkumu trhu a hodnocení jejich efektivity, až po dovednost najít správnou pozici značky ve spotřební “džungli”.