VŠEM > Studium VŠEM > Zaměření Komunikace a média Bc./BBA

Zaměření Komunikace a média Bc./BBA

 • Komunikace a společnost
 • Komunikace v managementu
 • Komunikační dovednosti a rétorika
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční I 5-7dní / trimestr (on-line)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Zaměření KOMUNIKACE A MÉDIA

 • Obsah zaměření navržené odborníky z firem Google, Coca-Cola, Nestlé, MarketUp, J&M Marketing, Siemens ...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Marketingu, reklamy a PR.
 • Realizace reklamních kampaní studenty (např. Lékaři na zubní pasty, Ochucená piva, Sponzoring VŠEM na Prima Cool, marketingová komunikace pro společnosti jako Dáme jídlo!
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku.
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu studia, pokud změníte své preference.

Komunikační dovednosti a rétorika

Marketing je více než co jiného způsob myšlení. Naučit se jazyk marketingu je nutné proto, aby si student takový způsob myšlení osvojil. Co to je segmentace trhu, co to je chování klienta, proč a jak ověřovat potřeby a preference cílových skupin, z čeho sestává marketingový mix a jak jeho prvky využívat. Na základě toho můžete tvořit svébytné a úspěšné marketingové a reklamní strategie pro vaše značky, produkty a projekty.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Prezentační a komunikační dovednosti
 • Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Psychologie
 • Leadership
 • Motivace pracovního jednání
 • Sociologie řízení
 • Komunikace a komunikační dovednost
 • Management
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Manažerské dovednosti
 • Management lidských zdrojů
Relationship Manager, Teamleader, Vyjednavač, Tiskový mluvčí

Komunikace a společnost

Význam komunikace se v životě společnosti 21. století významně zvýšil. S vychýlením ekonomiky do oblasti služeb se zvýšil podíl produkce, která je přímo závislá na komunikaci uvnitř firmy či projektu, nebo navenek, vůči zákazníkům. Komunikace je ale i klíčovou oblastí v našem privátním životě, stejně jako v životě celých národních společností nebo mezinárodních společenství. Je výzvou zvládnout komunikaci od interpersonální po společenskou úroveň.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Marketingová komunikace
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Public relations
 • Krizové řízení
 • Psychologie
 • Leadership
 • Sociologie řízení
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Management
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Manažerské dovednosti
 • Management lidských zdrojů
Mediátor, Vyjednavač, Marketingový specialista, Správce marketingových kampaní, Marketingový manager, Podnikový sociolog, Tiskový mluvčí

Komunikace v managementu

Být lídrem, který se umí rozhodnout, je jedna poloha vedení. Ne každý lídr umí své rozhodnutí sdělit svému týmu takovým způsobem, aby ho ostatní akceptovali a vzali za své. Umět komunikovat z pozice manažera znamená nejen ukázat, že jste dostatečně schopní se zorientovat a vybrat nejlepší variantu, ale také o tom přesvědčit ostatní. K tomu potřebujete mnohem víc než jen napsat podřízeným v neděli večer dlouhý email s požadavky. Pojďte se naučit jednat s lidmi, na nichž závisí úspěch projektu.

Předměty zaměřeníProfilové předměty
 • Praktické řízení firmy
 • Leadership
 • Marketingová komunikace
 • Management rizik
 • Psychologie a psychoterapie
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Psychologie
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Management
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Manažerské dovednosti
 • Management lidských zdrojů
Krizový manažer, Specialista v oblasti managementu rizik, Mediátor, Vyjednavač, Tiskový mluvčí, PR manager

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 3.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Paní doktorka, minimálně pro mně, velice profesionální. Zapojovala nás do výkladu. Její přednášky byly více jak srozumitelné a na 100 % mě připravily na zkoušku. Pokud by byli všichni lektoři jako ona, byl by akademický svět růžovější.

Paní lektorka je odbornicí na svém místě, která má jak teoretické znalosti, tak obrovské praktické zkušenosti.

Paní doktorka je opravdový odborník s obrovskou praxí a zkušenostmi, naprosto perfektní vedení přednášek, zapojení studentů je naprosto spontánní a přirozené.