VŠEM > Studium VŠEM > Zaměření Logistika Bc./BBA

Zaměření Logistika Bc./BBA

Zaměření studia

Management obchodu a logistika
Profilové předměty
  • Manažerská ekonomika II
  • Obchodní dovednosti
  • Krizový management
  • Logistika
Profil absolventa

Osvojili jste si základy vedení a leadershipu pro neustále se vyvíjející business 21. století. Získali jste dobrou výchozí pozici k dalšímu rozvoji vašich dovedností v oblasti systematického řízení organizace. Vzhledem ke komplexitě a z ní vyplývající náročnosti managementu potřebujete další znalosti od bezpečnosti, přes řízení organizačních procesů po obchodní strategii. Ať už budete pracovat ve výrobním závodě, rozjíždět start up nebo pomáhat optimalizovat procesy ve veřejné instituci, potřebujete zvládnout širokou paletu mikroprocesů, které dávají dohromady celkový výsledek.

Pracovní pozice:

 

 

Logistické systémy
Profilové předměty x
Profil absolventa Význam komunikace se v životě společnosti 21. století významně zvýšil. S vychýlením ekonomiky do oblasti služeb se zvýšil podíl produkce, která je přímo závislá na komunikaci uvnitř firmy či projektu, nebo navenek, vůči zákazníkům. Komunikace je ale i klíčovou oblastí v našem privátním životě, stejně jako v životě celých národních společností nebo mezinárodních společenství. Je výzvou zvládnout komunikaci od interpersonální po společenskou úroveň.

Pracovní pozice:

 

 

Mezinárodní přeprava
Profilové předměty x
Profil absolventa Být lídrem, který se umí rozhodnout, je jedna poloha vedení. Ne každý lídr umí své rozhodnutí sdělit svému týmu takovým způsobem, aby ho ostatní akceptovali a vzali za své. Umět komunikovat z pozice manažera znamená nejen ukázat, že jste dostatečně schopní se zorientovat a vybrat nejlepší variantu, ale také o tom přesvědčit ostatní. K tomu potřebujete mnohem víc než jen napsat podřízeným v neděli večer dlouhý email s požadavky. Pojďte se naučit jednat s lidmi, na nichž závisí úspěch projektu.

Pracovní pozice: