VŠEM > Studium VŠEM > Zaměření Technologie Bc./BBA

Zaměření Technologie Bc./BBA

 • Informační management
 • Web development
 • Manažerské informační technologie
 • Bezpečnostní management
 • Business Intelligence
 • Prezenční 2 - 3x / týden
 • Kombinovaná I 5-7dní / trimestr
 • Kombinovaná II 1x / trimestr
 • Distanční I 5-7dní / trimestr (on-line)
 • Zkouškové dny (Po – Ne)
 • Zkouškové měsíce (září – srpen)

Zaměření Technologie

 • Obsah zaměření navržené odborníky z firem Google, Deloitte, Siemens, JET Stream Technologies, Imatic Software Nadace Vodafone Česká republika, Atlas software, Virtubio...
 • Participace na výuce nebo vedení projektů/prací osobnostmi z oblasti Technologie.
 • Profesní uplatnění studentů již v průběhu I. ročníku.
 • Získání znalostí pro odbornou orientaci v oblastech lidských zdrojů, psychologie, práva, financí, ekonomie...
 • Možnost změny zaměření i v průběhu studia, pokud změníte své preference.

Informační management

Pro všechny organizace je nutností získávat, zpracovávat, zprostředkovávat, ukládat a vyměňovat si informace s okolím a tyto toky řídit. Propojte znalosti systémových přístupů, manažerských metod a informačních technologií a buďte ve své organizaci nápomocní k racionálnímu, účelovému a ekonomickému chování tak, aby bylo možné efektivně dosahovat stanovených cílů.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Informační management
 • Implementace informačních systémů
 • Webové technologie
 • Digitální marketing
 • Nová média
 • Sociologie řízení
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Logika
 • Management
 • Exaktní myšlení
 • Projektové řízení
 • Inovace
Stratég ICT, Vedoucí IT oddělení, IT architekt, Projektový IT manager, Front-end architekt, Správce informačního systému

Web development

Vývoj webů není zdaleka jen otázka znalosti programování. Programátor je někdo, kdo umí pracovat na zadání. Web developer je někdo, kdo umí toto zadání zpracovat, zná požadavky uživatelů a sleduje trendy, které se v této vysoce dynamické oblasti odehrávají. Kombinaci systémového přístupu, kreativity i obchodu díky této kvalifikaci velmi dobře uplatníte.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Inovace na webu
 • UX web design
 • Web 2.0-4.0
 • Digitální marketing
 • Nová média
 • Sociologie řízení
 • Public Relations
 • Logika
 • Management
 • Exaktní myšlení
 • Projektové řízení
 • Inovace
Specialista pro zákaznickou zkušenost, Copywriter, System Architect, Správce marketingových kanálů a sociálních sítí, Specialista pro online marketing

Manažerské informační technologie

Takřka žádné podnikání se neobejde bez on-line podpory. Webové stránky, komunikační platformy, rezervační systémy, marketing na sociálních sítích a mnoho dalších nezbytných nástrojů potřebují velké korporace i živnostníci. Ve vlastním podnikání i zaměstnání budete potřebovat znalosti z oblasti managementu, práva, marketingu i řízení. Zde je získáte.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Bezpečnost IS
 • Tvorba webu
 • Informatika
 • Nová média
 • Leadership
 • Sociologie řízení
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Logika
 • Management
 • Exaktní myšlení
 • Projektové řízení
 • Manažerské dovednosti
Projektový manažer, Data scientist, Analytik ICT

Bezpečnostní management

Rozviňte své manažerské schopnosti o činnosti zaměřené na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních situací, plánování, organizaci, realizaci a kontrolu aktivit prováděných v souvislosti s přípravou na bezpečnostní opatření a jejich řešení, nebo činnosti spojené s ochranou osob, majetku a prevenci kriminality.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Kyberbezpečnost
 • Úvod do protikorupční výchovy
 • Bezpečnost IS
 • Vyjednávání a řešení konfliktů
 • Leadership
 • Sociologie řízení
 • Pracovní právo
 • Management
 • Inovace
 • Logika
 • Projektové řízení
 • Ekonomické prostředí
Specialista kyberbezpečnosti, Security consultant, Zaměstnanec bezpečnostní agentury, Manažer bezpečnosti

Business Intelligence

Říká se, že data jsou nové zlato a často to skutečně platí. S rozvojem IT a nových technologií mají firmy k dispozici mnoho dat, které jim mohou umožnit lépe a správně řídit jejich fungování a plánování, a to jak to strategické, tak to operativní a každodenní. Firmy však musí data umět získat z interních i externích zdrojů, zvolit správnou technologickou infrastrukturu, data správně zpracovat a interpretovat a svým zaměstnancům pak ty správné výstupy poskytnout včas a srozumitelně. Naučte se tedy data získávat, zpracovávat a analyzovat a staňte se odborníkem, jehož výstupy a podněty budou používat všechna oddělení firmy.

Předměty zaměření Profilové předměty
 • Data-driven business management
 • Databázové systémy a architektura
 • Analytika, reporting a měření výkonnosti
 • Digitální marketing
 • Marketingový výzkum
 • Leadership
 • Finanční analýza
 • Logika
 • Management
 • Ekonomické prostředí
 • Manažerská ekonomie
 • Exaktní myšlení v ekonomii
Marketingový specialista, Správce marketingových kampaní, Web designer

DALŠÍ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ ABSOLVENTA

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Oceňuji jiný pohled na aktuální problematiku a zapojení studentů do komunikace v rámci výuky.

Profesionální a zajímavá forma výuky, promptní zpětné vazby při komunikaci s pedagogem.

Ideální tempo přednášek, příjemný přednášející a možnost vyzkoušení všeho už v rámci výuky. Stačí pár hodin a bez problému se orientuji v problematice.