VŠEM > Studium VŠEM > Oblasti a zaměření studia

Oblasti a zaměření studia

 • Definují odbornou oblast, na kterou se chce student v rámci studijního programu zaměřit.
 • Konkretizují odborné zaměření v rámci zvolené oblasti.
 • Specifikují strukturu povinně volitelných a volitelných předmětů s možností individuální volby.

Zaměření

 • Leadership
 • Lidské zdroje
 • Řízení lidských zdrojů
 • Trendy v lidských zdrojích
 • Interkulturní leadership
 • Lidské zdroje v managementu
 • Strategické řízení lidských zdrojů

Zaměření

 • Reklama a PR
 • Marketingové strategie
 • Personální marketing
 • Sportovní marketing
 • Sociální média
 • Audiovizuální komunikace
 • Technologie v marketingu
 • Marketingová strategie organizace
 • Zákazník 4.0

Zaměření

 • Administrativa a management
 • Projektový management
 • Krizový management
 • Management změn
 • Management procesů

Zaměření

 • Ekonomické a sociální inovace
 • Udržitelný rozvoj a podnikání
 • Inovační management
 • Seberozvoj a rozvoj světa
 • Budoucnost udržitelného podnikání
 • Management inovací
 • Řízení inovačních procesů
 • Future design
 • Sustainable entrepreneurship

Zaměření

 • Právo a právní věda
 • Mezinárodní právo
 • Právo a technologie

Zaměření

 • Informační management
 • Web development
 • Manažerské informační technologie
 • Bezpečnostní management
 • Business Intelligence
 • Aplikovaná informatika v podnikání

Zaměření

 • Finanční management
 • Investiční rozhodování
 • Daně a daňová politika

Zaměření

 • Psychologie a sociologie řízení
 • Profesní a osobnostní rozvoj

Zaměření

 • Komunikace a společnost
 • Komunikace v managementu
 • Komunikační dovednosti a rétorika

Zaměření

 • Podniková ekonomika
 • Průmysl 4.0
 • Ekonomické prostředí
 • Logistika
 • Mezinárodní ekonomika a management

Zaměření

 • Veřejná správa
 • Neziskové organizace
 • Management sociálních služeb
 • Veřejné služby
 • Místní samospráva

Zaměření

 • Politický management
 • Mezinárodní management
 • Globalizace

Zaměření

 • sestavení unikátního zaměření studia výběrem z nabídky volitelných předmětů.