VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Zkrácení studia a ISP

Čas čtení: 2 min.Zkrácení studia a ISP

Uchazeč o studium, který absolvoval část vysokoškolského studia na jiné vysoké škole (VŠ), vyšší odborné škole (VOŠ) nebo VŠEM, může požádat o uznání absolvovaných/klasifikovaných zkoušek v rámci tzv. Zkrácení studia (ZS). V případě individualizace standardní délky studia (zrychlení nebo prodloužení doby studia), bez předchozího uznání zkoušek, je možné žádat o tzv. Individuální studijní plán (ISP).

Zkrácení studia (uchazeč)

O zkrácení studia může uchazeč žádat po uznání předmětů/zkoušek z jiné VŠ/VOŠ/VŠEM. Na základě schválené žádosti o zkrácení studia je uchazeči Informačně poradenským centrem upraven rozvrh na daný akademický rok.

Administrativní náležitosti žádosti zkrácení studia

Nedodání všech povinných podkladů (nekompletní nebo chybně vyplněné podklady žádosti/formuláře) uchazečem je posuzováno jako nesplnění administrativních podmínek pro zkrácení studia.

  • Zkrácení studia je možné na základě vyrozumění o uznání předmětů/zkoušek.
  • Uchazeč o studium zasílá žádost o zkrácení studia prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz.
  • V žádosti o zkrácení studia uchazeč uvede počet studijních předmětů, které chce zapsat do rozvrhu na daný akademický rok.

Individuální studijní plán

Student může v průběhu studia požádat o individuální studijní plán (ISP). V rámci individuálního studijního plánu je možné délku studia prodloužit rozložením jednotlivých studijních předmětů do více trimestrů nebo zkrátit zápisem nadstandardních studijních předmětů do rozvrhu (například některé studijní předměty z 2. ročníku do 1. ročníku).

Administrativní náležitosti žádosti o individuální studijní plán

  • Žádost o ISP je studentem zasílána ke schválení prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz pro daný akademický rok/trimestr nejpozději 30 dnů před skončením trimestru, kdy vyjádření je studentovi doručeno do 30 dnů spolu s upraveným harmonogramem studia (rozvrh) pro dané období.

Zkrácení studia/ISP (student)

Zkrácení studia (úprava rozvrhu)/ISP pro daný akademický rok podléhá schválení Informačně poradenským centrem na základě administrativních podmínek VŠEM s tím, že žádost studenta musí být zaslána nejpozději do 1.8., a to prostřednictvím SIS VŠEM/ Studijní formulář/Žádost/dotaz.
  • Student v žádosti o zkrácení studia uvede počet studijních předmětů, které chce zapsat do rozvrhu na daný akademický rok.
  • V rámci elektronického zápisu si student prostřednictvím v SIS VŠEM/Rozvrh studenta potvrdí stanovený rozvrh.
  • Konkrétní harmonogram výuky/rozvrh pro daný akademický rok v rámci zkrácení studia/ISP zapisuje studentovi následně Informačně poradenské centrum.