VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

ASU International Program

1. 12. 2011 13:00
V rámci spolupráce s Angelo State University (ASU) nabízí Vysoká škola ekonomie a managementu limitovanému počtu studentů prezenční a kombinované formy studia jedinečnou možnost zapojit se do mezinárodního studijního programu. 1) ASU Online International Program - Výuka probíhá výhradně distanční formou – online. - Výukovým jazykem je angličtina. - Délka programu je 2 roky s tím, že v každém ze 4 semestrů absolvují studenti jeden studijní kurz. - Výuku zajišťují zkušení lektoři Angelo State University. - Po absolvování každého semestrálního kurzu obdrží studenti certifikát a úspěšní absolventi celého programu získají na závěr absolventský certifikát Angelo State University. - Vzhledem k době trvání programu (2 roky), je program vhodný především pro studenty prvních a druhých ročníků. 2) Výuka - Výuka prvního kurzu International Management – začne v polovině ledna 2012 a potrvá do začátku května. - Distanční studium Online International Programu je náročné a vyžaduje proto časovou flexibilitu, aktivitu a maximální motivaci. 3) Přihlášení - Studenti, kteří mají zájem se do programu zapojit, zašlou přihlášku prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled nejpozději do 12.12.2011. - S ohledem na to, že výuka probíhá v anglickém jazyce, musí studenti v termínu 13. – 15.12.2011 úspěšně absolvovat test z anglického jazyka. - Studenti budou vybíráni na základě výsledků testu z AJ a na základě studijních výsledků. - Maximální počet studentů je 8. Další informace na http://www.vsem.cz/asu-international-program.html
Zdroj: http://www.vsem.cz/studentsky-mail.html

Jdi zpět