Partneři VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu spolupracuje s řadou partnerů v oblasti veřejného i soukromého sektoru, kdy se jedná o smluvní spolupráci v těchto oblastech:

  • vzdělávací a odborné (praxe / zaměstnání / stáže pro studenty / odborné přednášky)
  • marketingu a propagace
  • vědeckovýzkumné (smluvní výzkum)
  • transferu technologií
  • Elitní program VŠEM
  • Manažerské centrum VŠEM
WINDBERGER & SON, s.r.o.

WINDBERGER & SON, s.r.o.