VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Finský Start-Up Me2We

4. 2. 2015 10:00 vytvořil:

Příležitost pro studenty VŠEM v rámci Finského Start-Upu Me2We. Me2We je platforma pro vzájemnou spolupráci univerzit s malými a středními podniky z různých zemí (Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Německo a Česká republika). Studenti spolupracujících univerzit zpracovávají reálné projekty pro zapojené firmy a získávají tak pracovní zkušenosti a cenné kontakty. Zpracování projektu je hodnoceno ECTS kredity. VŠEM vypíše praktickou aplikaci pro realizaci projektů v anglickém jazyce od března 2015.

Jdi zpět