VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Hlasový informační systém

9. 11. 2012 14:34 vytvořil:
Dne 12.11.2012 dojde z kapacitních důvodů (administrativní, personální) k ukončení hlasového informačního systému VŠEM s tím, že studentům je nově zpřístupněna On - line podpora VŠEM (chat), a to v rámci úřední doby administrativních pracovišť VŠEM (odkaz z titulní strany VŠEM). Uvedená on-line podpora VŠEM je určena pouze k obecným dotazům uchazečů/studentů. VŠEM si vyhrazuje právo nereagovat při neúplných kontaktních údajích (jméno, e-mail, studijní skupina), při žádostech studentů (zůstává v rámci SIS VŠEM) nebo pokud jsou studentem požadované informace dostupné v rámci stránek VŠEM, Průvodce administrací studia (PAS), Nařízení rektora VŠEM nebo Vnitřních předpisů VŠEM. Mobilní telefonní asistent v rámci příslušné cenové úrovně nebo jako součást MTS zůstává v platnosti.

Jdi zpět