VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Přednáška JUDr. Cyrila Svobody na VŠEM

27. 10. 2010 09:31
Dne 25. října 2010 se v rámci seminářů HOSTÉ NA VŠEM, uskutečnila přednáška a následná diskuze Cyrila Svobody na téma Lisabonská smlouva. K diskuzi se studenty byly navrženy následující témata: - Problém ratifikačního procesu v České republice. - Přináší Lisabonská smlouva něco skutečně nového? - Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie. - Role a odpovědnost prezidenta republiky. - tzv. česká výjimka. Do diskuze, kterou moderoval rektor VŠEM se přihlásil kromě několika studentů i jeden z našich externích pedagogů – Petr Mach, který projevil základní nesouhlas s oficiální interpretací procesu přijímání smlouvy. Bylo dohodnuto, že jeden z příštích seminářů bude věnován této problematice a bude uskutečněn formou DUELU těchto významných osobností. V diskuzi a závěru se bývalý ministr zahraničí vyslovil ještě ke dvěma závažným problémům budoucnosti – k rozšiřování EU, přáním tužbám a realitě - včetně  role Ruska v tomto procesu a k  problému populačního vývoje v Evropě , problémům imigrantům a „nebezpečí ?“ islamizace Evropy v delším časovém horizontu.

Jdi zpět