VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Hosté VŠEM: O životní rovnováze a vlivu stresu na kvalitu života

15. 10. 2021 13:30 vytvořil: Markéta Čížková

Zuzana Nemčíková je onkopsycholožkou, lektorkou zdravého životního stylu. Pracovala jako psycholožka 4. brigády rychlého nasazení, kdy se podílela na přípravách vojáků do zahraničních operací, organizování kurzů přežití Komando a na výběrech do speciálních pozic. V roce 2013 odešla z armády v hodnosti podplukovnice. Dnes se věnuje ve své poradně převážně pacientkám s rakovinou. Přednáší ve státních a pacientských organizacích, píše články pro webový magazín Inspirante.cz a blog na stránkách Institut zdraví a pohody. Vloni jí v nakladatelství Galén vyšla kniha ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz. Autorsky se také spolupodílela na knize Nejsi na to sama, určená pro pacientky se zhoubným onemocněním s tím, že sama má s touto diagnózou nemalé vlastní zkušenosti. Je členkou České onkologické společnosti sekce Psychoonkologie. Získala Cenu veřejnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové pro rok 2021.

Přednáška bude směrována k uvědomění si, že každý organimus přirozeně spěje k rovnováze. Je-li však tato rovnováha dlouhodobě narušena, dochází k jeho selhávání. Podstatnou měrou se na narušení životní rovnováhy podílí stres – a to dlouhodobý. Jaké možnosti a jaká doporučení můžeme i my sami uplatňovat nejen v životě, ale i na manažerských pozicích? Čeho si všímat a čemu se věnovat? Jakým způsobem si můžeme my sami pomoci? Jaké nápomocné techniky můžeme ve svém životě uplatňovat, abychom si nejen pomohli, ale díky kterým se můžeme vrátit zpět do rovnováhy a najít sebe sama. Ukázka nápomocných technik a protistresových opatření vhodných pro rychlé nalezení vnitřního klidu, využití triády M-P-S, neuroasocitativního programování mysli a všímavosti.

Jdi zpět