VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Hosté VŠEM: Sémioprostor tištěných a elektronických médií a znakové systémy v něm uplatňované

8. 6. 2021 15:22 vytvořil:

Taťjana Iskanderová již 15 let působí jako mediální analytička, vědkyně a socioložka. Spolupracuje s takovými významnými vzdělávacími, výzkumnými a oficiálními institucemi a organizacemi, jako je Univerzita Karlova, Univerzita Jana Ámose Komenského a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Mediální sdělení jsou plná znaků, které slouží k tomu, aby jejich recipienta určitým způsobem navedly na požadovanou cestu intepretace obsahu mediálního sdělení. Proto mediální sémiotika, věda o znacích, se stává předpokladem pro hlubší pochopení procesu mediální komunikace a základním nástrojem k tvoření mediálních obsahů.

Jdi zpět