VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

17. ročník soutěže Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše 2010

28. 5. 2010 16:38 vytvořil:
Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 17. ročníku soutěže Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše 2010. Soutěže se mohou zúčastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci bienální konference ČSE, kde budou výsledky soutěže vyhlášeny. Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu: cse@cse.cz Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20.000 Kč. Nejlepší práci s hospodářskopolitickým zaměřením může být udělena Cena Karla Engliše. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku. Termín pro zaslání práce je 15. říjen 2010. Přihláška do soutěže je k dispozici na internetových stránkách.

Jdi zpět