VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Behaviorální ekonomie

28. 5. 2021 10:51 vytvořil: Barbora Valášková

Petr Koblovský je český advokát, ekonom a vysokoškolský pedagog. Je činný jako předseda správní rady Liberálního institutu a předseda správní rady Centra pro behaviorální a ekonomické experimenty. Na VŠEM zavítá, aby vám představil základy behaviorální ekonomie.

Behaviorální ekonomie je obor ekonomie, který se zabývá dopady sociálních, kognitivních a emocionálních faktorů na ekonomické rozhodování jednotlivců a institucí. Zatímco standardní ekonomie se zaměřuje na důsledky a vnější okolnosti lidského jednání za předpokladu racionality, behaviorální ekonomie zkoumá systematické způsoby lidského rozhodování a jejich vliv na lidské jednání za předpokladu omezené racionality. 

Jdi zpět