VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Budoucnost bude udržitelná, nebo vůbec nebude

5. 7. 2021 08:00 vytvořil:

Adriana Dergam začala profesionální kariéru v Madridu v mezinárodním vysílání španělského rozhlasu. V rámci svého skoro pětiletého působení v korporátní komunikaci ve Vodafonu a v Nadaci Vodafone v ČR měla na starosti mimo jiné implementaci první strategie udržitelného podnikání. Dnes působí jako konzultantka ve španělské společnosti Neben Consulting, věnuje se dál udržitelnosti například jako lektorka v Akademii managementu udržitelnosti nebo startupům v roli mentorky v programu Britské obchodní komory. Adriana také působí v neziskové novinářské organizaci Prague Center for Media Skills a je členkou Rady vlády pro lidská práva.

V přednášce bude představen kontext vývoje společnosti a změny očekávání od firem. Dále budou tyto trendy a jejich dopad ukázané na příkladu konkrétních zkušeností, ať už velkých korporátů nebo startupů. Spolu s analýzou a vývojem strategií budou studenti informováni také o současných trendech v udržitelnosti a reportování v ČR (Agenda 2030, firemní a neziskové iniciativy) a na mezinárodním poli (jako např. Globální cíle udržitelného rozvoje SDGs nebo EU Zelená dohoda).

Jdi zpět