VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Jak firemní kultura ovlivňuje nábor

27. 5. 2022 07:45 vytvořil:

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Pavlou Němcovou na téma Jak firemní kultura ovlivňuje nábor, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne v úterý 07.06.2022 od 17:00 hod. v budově VŠEM.

  • Pavla Němcová je odborníkem z praxe v oblasti HR a zajímavou osobností s vizí na nový náborový přístup. Momentálně pracuje již přes 3 roky jako HR Manager ve společnosti kytary.cz, kde zajišťuje nábor dle potřeb a požadavků dnešní doby. Své dřívější zkušenosti získávala i ve firmách jako je například DPD či Siemens.
  • V rámci přednášky se dozvíte, že firemní kultura patří mezi často přehlížené oblasti, ač sama přímo ovlivňuje nejen nábor zaměstnanců, ale i jejich výkonnost, interakci, spokojenost a celkově i úspěch firmy. Důležitost atmosféry na pracovišti, pracovního prostředí, vztahů, flexibility a celkového DNA firmy roste vzhledem k nízké nezaměstnanosti a nedostatku kandidátů na pracovním trhu.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Employer branding a jeho vliv na nábor. Téma pro aplikační studii: Aspekty employer brandingu v získávání a výběru zaměstnanců.
  • Přihlášení na akci prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na Prezentace/PA do 07.06.2022, 12:00 hod., odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět