VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Jak vytvářet skvělé zaměstnanecké průzkumy

26. 5. 2022 13:52 vytvořil:

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Michalem Musilem na téma Jak vytvářet skvělé zaměstnanecké průzkumy, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne on-line formou ve čtvrtek 02.06.2022 od 17:00 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

  • Michal Musil se již 10 let pohybuje v oblasti HR a vzdělávání a v současnosti zastává pozici Customer success managera produktu Arnold. V minulosti se podílel na dlouhodobých strukturálnějších změnách v oblasti firemní kultury a tvorby vize a hodnot ve společnostech Lundegaard, iSETOS, Gordic, CPI Asset Management a Santé.
  • V rámci přednášky se dozvíte, že zaměstnanecké průzkumy jsou pro vedení a HR efektivní cestou, jak získat a udržet si přehled o názorech, postojích či chuti zaměstnanců se podílet na budoucnosti organizace. Pro manažery je to zase možnost, jak si upřesnit svůj pohled na fungování firmy či týmů. Naučíte se také to, jak vytvářet skvělé zaměstnanecké průzkumy, které mají reálný dopad a lidi baví.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role zaměstnaneckých výzkumů v organizacích. Téma pro aplikační studii: Principy tvorby kvalitních zaměstnaneckých výzkumů.
  • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět