VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Skill-Port VŠEM: Nezisková organizace

14. 6. 2022 16:15 vytvořil:

Přednáška z cyklu Skill-Port VŠEM s Martinou Stehnovou na téma Nezisková organizace, kterou zorganizovala studentka VŠEM, proběhne on-line formou ve čtvrtek 23.06.2022 od 17:30 hod. prostřednictvím aplikace MS Teams (přístupné i pro veřejnost).

  • Martina Stehnová působí v organizaci Charita Česká republika na pozici HR generalista, kde má na starosti primárně nábor nových zaměstnanců. Dále se částečně věnuje pracovně-právní dokumentaci, agendě stážistů a dobrovolníků a HR marketingu.
  • Přednáška bude zaměřena především na poslání a cíle neziskových organizací, jejich strukturu a fungování, kdy bude prostor i na problematiku jejich financování. Seznámíte se také s významnými projekty u nás i v zahraničí a možnostmi pracovního uplatnění v neziskové organizaci.
  • Za účast na akci a odevzdání písemného výstupu (esej/aplikační studie) je možné získat kredity za písemné práce. Téma pro esej: Role neziskových organizací v ekonomice. Téma pro aplikační studii: Management neziskových organizací.
  • Účast na akci je možná bez přihlášení, odevzdání písemné práce následně prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Odevzdávárna písemných prací do 30 dnů od realizace přednášky.
  • Záznam přednášky bude v případě schválení uveřejněn na kanálu YouTube / Studium VŠEM do 14 dnů od její realizace.

Jdi zpět