VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Školení ProQuest

9. 2. 2012 00:01
V sobotu 25. února a ve čtvrtek 15. března od 16 hodin se uskuteční školení na databázi ProQuest (viz http://www.vsem.cz/e-aplikace-vsem.html). Databáze obsahuje zahraniční elektronické informační zdroje: bibliografické a abstraktové databáze, faktografické a plnotextové databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy, monografie, encyklopedie, slovníky, příručky atd. Informační zdroje jsou nezbytnou pomůckou při zpracování seminárních a závěrečných prací. Vzhledem k problémům, které má velká část studentů s využíváním zdrojů při přípravě SP / BP / DP, více než doporučujeme účast na školení. Na školení je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM, viz Administrativní přehled.

Jdi zpět