Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Ekonomie, Manažerská ekonomie

Dosažené vzdělání:

 • 2017: doc., VŠE Praha, obor Ekonomie
 • 2003: Ph.D., UK Praha, obor Ekonomie
 • 2003: PhDr., UK Praha, obor Ekonomie
 • 1994: Ing., VŠST Liberec, Textilní fakulta, obor Ekonomika a řízení průmyslu

Profesní zaměření:

 • Mikroekonomie I, II
 • Makroekonomie I
 • Světová ekonomika, ekonomická integrace, měnová integrace

Publikace

 • Bednářová, P. The Evaluation of the Government Draft Lobbying Act in the Czech Republic Beyond the Framework of RIA. E+M Ekonomie a Management. 2020, 23(2), pp. 33-47. https://doi.org/10.15240/tul/001/2020-2-003 (100 %)
 • Bednářová, P. Benefits and Costs of Transparent Lobbying & Cost-Benefit Analysis of Lobbying in Visegrad Group and Austria and Slovenia. In Laboutková, Š. et al. Transparent Lobbying and Democracy. Palgrave Macmillan, 2020. pp. 99-110 & 200 - 215. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36044-3. (100 %)
 • Bednářová, P. What benefits transparent lobbying bring. Danube, 2018, 9(3), pp. 193-205. (100 %)
 • Bednářová, P. Transparent Lobbying - the Costs Connected with It. Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017, p 411-419. ISBN 978-80-7494-349-2. (100 %)
 • Bednářová, P. Vývoj makroekonomických nerovnováh v zemích EU v souvislosti s integračními a globalizačními procesy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-298-3. (100 %)
 • Laboutková, Š., Bednářová, P., Hovorková Valentová, V. Economic Inequalities and the Level of Decentralization in European Countries: Cluster Analysis. Comparative Economic Research. Warsaw: De Gruyter Open, 2016, roč. 19, č. 4. s. 27 - 46. ISSN 1508-2008. (33 %)
 • Bednářová, P., Hovorková Valentová, V. The development of macroeconomic imbalances in European countries in the process of integration. 14th International Scientific Conference on Economic Policy in the European Union Member Countries. Petrovice u Karvine: Silesian Univ Opava, Sept. 14-16, 2016. pp. 44-53. ISBN 978-80-7510-210-2. (60 %)
 • Bednářová, P. (2015) Spatial Concept of Market Zones in the Czech Republic. In KOCOUREK, Aleš ed. Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 10-19. ISBN 978-80-7494-225-9.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a P. BEDNÁŘOVÁ (2015) Perpectives of Regional Price Index as a Potential Indicator of Spatial Social and Economic Status of the Residents: Experimental Stage. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 12 s. ISBN 978-80-248-3796-3.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Does Economic Freedom Depend on Degree of Globalization? In Conference Proceedings XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. S. 86-96. ISBN 978-80-7510-045-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. a LABOUTKOVÁ, Š. The Effect of Agglomeration on the Regional Price Levels in the Czech Republic. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. S. 41 – 47. ISBN 978-80-7509-139-0.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. Decentralization as a Factor Influencing Economic Imbalances in the European Countries. Ekonomický časopis. 1. vyd. Bratislava: Prognostický ústav SAV, Ekonomický ústav SAV, 2014, roč. 62, č. 10. S. 1052 – 1064. ISSN 0013-3035.
 • KOCOUREK, A. , BEDNÁŘOVÁ, P. a LABOUTKOVÁ, Š. Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace. E+M Ekonomie a management. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, roč. 16, č. 2. S. 10 – 21. ISSN 1212-3609.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. a LABOUTKOVÁ, Š. Links Between Inequality of Human Development and Regional Imbalances. In Proceedings of the 10th International Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2013. S. 189 – 195. ISBN 9788072487882.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. a LABOUTKOVÁ, Š. Vliv institucionální kvality na inovační výkonnost. Acta Academica Karviniensia. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013, roč. 2013, č. 4. S. 135 – 145. ISSN 1212-415X.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. Easy of Doing Business and Globalization – Linkages between Both in Developed Market Economies and Developing Countries. In The 7th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Praha: University of Economics, 2013. S. 88 – 98. ISBN 9788086175874.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Global Competitiveness of Developed Market Economies and its Relation to Dimensions of Globalization. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. S. 27 – 35. ISBN 9788073729530.
 • BEDNÁŘOVÁ, P., LABOUTKOVÁ, Š. a KOCOUREK, A. An Analytic Study on Internal Linkages Between Human Development and Globalization. Journal of Modern Accounting and Auditing. 1. vyd. El Monte, CA, USA: David Publishing, 2012, roč. 8, č. 12. S. 1823 – 1837. ISSN 1548-6583.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. The Hypothesis of Economic and Monetary Integration Process Endogeneity in Relation to the Global Economic Crisis. ACC Journal. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, roč. 18, č. 3. S. 29 – 37. ISSN 1803-9782.
 • LABOUTKOVÁ Š., BEDNÁŘOVÁ P. 2012 Snižování regionálních nerovností prostřednictvím decentralizace, In: sborník příspěvků XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Valtice, 20.-22. 6. 2012, Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. ISBN 978-80-210-5875-0. 91-100.
 • LABOUTKOVÁ Š., BEDNÁŘOVÁ P., KOCOUREK A. 2012 The Influence of Decentralization on the Economic Development Gap Between Regions, In:  Conference Proceedings International Days of Statistics and Economics, Praha, 13. – 15. 9. 2012. Melandrium.  ISBN 978-80-86175-79-9
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Fiskální pozice zemí eurozóny pod vlivem světové hospodářské krize. Současná Evropa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011, roč. 2011, č. 1. S. 17 – 31. ISSN 1804-1280.
 • BEDNÁŘOVÁ, P., KOCOUREK, A. a LABOUTKOVÁ, Š. On the Relationship between Globalization and Human Development. In Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. S. 61 – 71. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P. a KOCOUREK, A. Mikroekonomie II. 1. vyd. Praha: Technická univerzita v Liberci, 2011. 195 s. ISBN 978-80-7372-770-3.
 • Kraft, J., Bednářová, P., Lungová, M., Nedomlelová, I., Sojková, L.  Východiska z krize. Cesty zmírnění negativních efektů hospodářské krize v ČR. TU Liberec 2011, 133 stran, ISBN  978-80-7372-787-1.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Japan's Public Financies from the Viewpoint of European Fiscal Rules. ACC Journal. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, roč. 16, č. 2. S. 13-23. ISSN 1803-9782.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Adjustment Mechanism and their Influence on Economic Development of a Country in EMU. In Enlargement and European Neighbourhoud Policy. 1. vyd. Bruxelles: Bruylant, 2009. S. 329 – 339. ISBN 9782802726661.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. The Roles of Currencies in the Process of World Economy Globalization. In Proceedings of the 9th International Conference Liberec Economic Forum 2009. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2009. S. 42 – 51. ISBN 9788073725235.

Pedagogická činnost

 • 2006 – dosud: VŠE, Fakulta podnikohospodářská, katedra mikroekonomie
 • 1996 – dosud: TUL, Ekonomická fakulta, odborný asistent s vědeckou hodností
 • 1994 – 1996: TUL, Hospodářská fakulta, asistent

Působení v zahraničí:

 • 2019 University of  Pisa, Itálie
 • 2015, Španělsko, University of Murcia (Erasmus+)
 • 2014, Portugalsko, University of Aveiro (Erasmus)
 • 2011, Litva, Technical Univerzity of Kaunas (Erasmus)
 • 2011 ECD, The EU as a Global Actor, Berlin, Německo; 2011 
 • 2007, Velká Británie, Univerzity of Huddersfield (Erasmus)
 • 2007, Slovensko, Univerzita Mateje Bela, Bánská Bystrice (Erasmus)

Granty a členství

 • 2016 - 2020 GAČR GA16-08786S. Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky (členka týmu)
 • 2014 - 2015 TAČR TD020047 - Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit (členka týmu)
 • 2014 - 2016 Institucionální výzkum: Od konceptu „Good Governance“ ke kvalitnějšímu ekonomickému prostředí a fungující ekonomice (členka týmu)
 • 2009 – 2011 GAČR GA402/09/0592. Vývoj ekonomické teorie v kontextu ekonomické integrace a globalizace (členka týmu).
 • 2009 – 2011 MMR WD-30-07-1. Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů (členka řešitelského týmu).

Konference

 • 2015. 12th International Conference Liberec Economic Forum, Liberec.
 • 2015. 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“, Ostrava.
 • 2014. XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries, Opava.
 • 2012. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Valtice.
 • 2012. International Days of Statistics and Economics, Praha.
 • 2011. ECD, The EU as a Global Actor, Berlín.
 • 2011. International Conference Liberec Economic Forum, Liberec.
 • 2011. Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?. Ostrava