Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Manažerské dovednosti

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, na které po ukončení pětiletého studia absolvoval také doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku. Absolvoval rovněž Univerzitu Karlovu, kde studoval obor Psychologie na Filozofické fakultě. Z toho plyne i jeho profesní zaměření – řízení lidských zdrojů, personální aspekty v řízení podniků.

Publikační činnost

 • Botek, M. Kontinuita znalostí v kontextu řízení kontinuity činností. In Hradecké ekonomické dny 2015, Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové, 2015 s. 89-95. ISBN 978-80-7435-546-2. (100 %, VŠCHT)
 • Botek, M. E-learningové materiály v nabídce technické vysoké školy. In Znalosti pro tržní praxi 2014. Média a komunikace ve 21. století, Olomouc, 2014, s. 126-133. ISBN 978-80-87533-07-9. (100 %, VŠCHT) 
 • Botek, M. Possibility of Using Direct Distribution in Ikea Components, s.r.o. In 24th International Business Information Management Association Conference on Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation, Milan (Itálie), 2014, s. 2095-2099. ISBN 978-0-9860419-3-8. (100 %, VŠCHT) 
 • Macák, M., Selby, R.J., Botek, M. Synergy of Teaching and Research activities. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts 2014: Education & Educational Research, Albena (Bulharsko), 2014, s. 841-846. ISBN 978-619-7105-24-7. (30 %, VŠCHT) 
 • Botek, M., Macák, T. The Bottom up Evaluation at Universities. American Journal od Educational Research, 2014, 2, 9, s. 823-827. ISSN 2327-6126. (60 %, VŠCHT) 
 • Botek, M. Quizzes as a tool for student´s attendance and participation. In 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013, Praha, 2013, s. 39-46. ISBN 978-80-213-2378-0. (100 %, VŠCHT) 
 • Botek, M. Satisfaction with Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, 106, 2289-2293. ISSN 1877-0428. (100 %, VŠCHT)
 • Botek, M. Anticipace výsledku testu u vysokoškolských studentů. Littera Scripta, 2012, 1, 35 - 48. ISSN 1802-503X. (100 %, VŠCHT)
 • Pecháčová, E., Botek, M. Využití Balanced Scorecard v motivaci a odměňování zaměstnanců. Human Resorces Management, 2011, 7, 1, 43 - 45. ISSN 1801-4690. (50 %, VŠCHT)
 • Botek, M. a kol. Vybrané studie z českého farmaceutického průmyslu. Praha: FinEco, 2011. ISBN 978-80-86590-09-7. (20 %, VŠCHT)
 • Pecháčová, E., Botek, M. Využití BSC pro motivaci zaměstnanců a jejich spravedlivé odměňování. Littera Scripta, 2011, 2, 289 - 299. ISSN 1802-503X. (70 %, VŠCHT)
 • Botek, M. Komunikace v organizaci. In Tomšík, P. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013. ISBN 978-80-87839-01-0. (5 %, VŠEM)
 • Krátký, I., Botek, M., Hrůzová, H. Manažerské dovednosti. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2011. ISBN 978-80-86730-73-8. (40 %, VŠEM)

Pedagogická činnost

 • VŠEM (od r. 2009): Manažerské dovednosti
 • VŠCHT Praha (od r. 2001): Manažerská komunikace, Rozvoj sociálních kompetencí, Rozvoj soft skills, Řízení intelektuálního kapitálu (česky i anglicky), Management of Enterprise Processes

Granty a členství

 • Řešitel několika grantových projektů v rámci Fondu rozvoje vysokých škol, OP Praha Adaptabilita a interních grantů VŠCHT Praha
 • Člen Českomoravské psychologické společnosti

Konference

 • Hradecké ekonomické dny 2015
 • Znalosti pro tržní praxi 2014. Média a komunikace ve 21. století, Olomouc, 2014
 • 24th International Business Information Management Association Conference on Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation, Milan (Itálie), 2014
 • International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts 2014: Education & Educational Research, Albena (Bulharsko), 2014
 • International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013, Praha, 2013
 • Automated Control Systems for Industry 2011", Krakovany (Slovensko), 2011
 • Ekonomické znalosti pro tržní praxi, Olomouc, 2011
 • Obchod a finance 2011, Praha, 2011