Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

PhDr. Gabriela Ježková Petrů

PhDr. Gabriela Ježková Petrů

Management lidských zdrojů

Po absolvování bakalářského studijního programu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy zaměřeného na humanitní vědy studovala na téže fakultě studijní obor sociální politika a sociální práce a veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK. Na magisterské studium na FHS UK navázala rigorózním řízením, ve kterém obhájila rigorózní práci na téma Management rozvoje lidských zdrojů v sociální oblasti.

V současné době působí na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a na Vysoké škole ekonomické na Fakultě managementu. Přednáší Management lidských zdrojů a Metody vědecké práce. Vede a oponuje bakalářské a diplomové práce z oblasti managementu lidských zdrojů.

Je členem výzkumného týmu zaměřeného na Behavioral Research.

 

Publikační činnost

 • Rozvoj ludských zdrojov v socialnej oblasti – VŠ Danubius (2014)
 • Management of the development of human resources in social services - VŠ Danubius (2016)


Pedagogická činnost

 • VŠEM: Management lidských zdrojů
 • Fakulta managementu VŠE Praha: Management lidských zdrojů 2, Metody vědecké práce pro studenty managementu

Konference

 • Vědecká konference pro doktorandy a vědecké pracovníky Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické (2017)
 • New phase of cold war and strethening of European security (British Council, 2016)
 • Ponímanie osobnosti a motivácie terénního pracovníka (Bratislava, VŠ Danubius 2015)
 • Education, employment and the future of social work graduates (Bratislava, VŠ Danubius 2015)
 • Společnost a vzdělání (British Council,2015)
 • Global English for Europe a Migrant Integration (British Council, 2015)
 • Angličtina ve světovém kontextu (British Council, 2014)