Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D.

PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D.

Management lidských zdrojů

Absolventka  Univerzity Karlovy Fakulty humanitních studií a Fakulty sociálních věd, kde vystudovala obor Sociální politika a sociální práce a Veřejnou a sociální politiku. Na magisterský stupeň navázala rigorózním řízením v oboru Management lidských zdrojů. Dále se věnovala oboru Ekonomika a management v rámci doktorského studijního programu na Vysoké škole ekonomické.

V současné době působí na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze, kde je členem Katedry lidských zdrojů a na Fakultě managementu na Vysoké škole ekonomické. Přednáší management lidských zdrojů, základy vědecké práce v managementu, organizační kulturu, performance management, time management a zjištění lidských zdrojů. Vede a oponuje bakalářské a diplomové práce z oblasti managementu lidských zdrojů. Působí jako hodnotitel projektů Technologické agentury ČR.

Publikační činnost

 • Depoo, L., Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Ježková Petrů, G., Boháček, J., 2022. Changes in management of business education based on COVID -19 pandemic. Danube, 1/2022.  ISSN 1804-8285.
 • Ježková Petrů, G., 2022. Vzdělávání a rozvoj pracovníků.  Praha: Odborné nakladatelství VŠEM.  ISBN: 978-80-88330-49-3.
 • Ježková Petrů, G., 2021.  Preference metod a cílů dalšího vzdělávání z pohledu sociálních pracovníků. Lifelong Learning, 2021, 3 (11).  ISSN 1804.526X; 1805-8868.
 • Depoo, L., Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Ježková Petrů, G., Urbancová, H., 2021.  Motivace pracovního jednání. Praha: Odborné nakladatelství VŠEM. ISBN: 978-80.88330-20-2.
 • Ježková Petrů, G., 2021. Zajištění lidských zdrojů. Praha: Odborné nakladatelství VŠEM. ISBN: 978-80-88330-37-0.
 • Ježková Petrů, Gabriela, Šnýdrová Markéta, 2020. E-learning jako příležitost ke vzdělávání generace Y a generace Z: jeho příležitosti a limity. Lifelong Learning, 2 (10). ISSN 1804.526X; 1805-8868.
 • Depoo, L, Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Ježková Petrů, G., 2020. Importance of social competency development during business university studies. Danube, 2020 (11) 4 p. 300–323. ISSN 1804-8285.
 • Ježková Petrů, Gabriela, 2019. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – kategorizace organizací podle používaných vzdělávacích metod. Ekonomické listy, 2019 (1) s. 3–14. ISSN: 1804-4166.

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Management lidských zdrojů
 • Fakulta managementu VŠE Praha: Management lidských zdrojů 2, Metody vědecké práce pro studenty managementu

Konference

 • Vědecká konference pro doktorandy a vědecké pracovníky Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické (2017)
 • New phase of cold war and strethening of European security (British Council, 2016)
 • Ponímanie osobnosti a motivácie terénního pracovníka (Bratislava, VŠ Danubius 2015)
 • Education, employment and the future of social work graduates (Bratislava, VŠ Danubius 2015)
 • Společnost a vzdělání (British Council,2015)
 • Global English for Europe a Migrant Integration (British Council, 2015)
 • Angličtina ve světovém kontextu (British Council, 2014)