Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Mgr. Stanislav Termann, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Stanislav Termann, Ph.D., MBA

Psychologie v personální práci

 • Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš, obor spojovací technologie Ing. 1988
 • Univerzita Palackého Olomouc, jednooborová psychologie, Mgr. 1996
 • Calix - grafologie, studium akreditované MŠMT 2002
 • Cognos, personální management, studium akreditované MŠMT 2002
 • Smarter, lektorský výcvik, studium akreditované MŠMT 2006
 • Smarter, profesionální kouč, studium akreditované MŠMT 2012
 • Interregional Academy of Personnel Management Kyjev, Řízení lidských zdrojů - Ph.D. 2015
 • International Markering & Management School Praha -  Master of Business Administration (MBA) 2016

Praxe

 • Ministerstvo obrany – Vojenské obrané zpravodajství – 1988 – 2002, psycholog, vedoucí personálního oddělení
 • Pěkný – Unimex, 2002 – 2004, Personální manažer
 • Agency of Security Fenix – 2004 – 2006, Personální ředitel
 • Auto ESA – 2006 – 2007, personální ředitel
 • Smarter, Training and Counsulting, Team manažer, lektor, kouč

Publikační činnost

Pedagogická činnost

 • VŠE, Plánování rozvoje kompetencí a měření kompetencí
 • VŠEM, Problematika řízení lidských zdrojů
 • UJAK, Psychologie v personalistice
 • International Markering & Management School – Vyjednání, Komunikační dovednosti, Time management, Situační vedení, Personální práce
 • Smarter, Training and Counsulting

Granty a členství

 • Česká manažerská asociace

Konference

 • VŠ miep, vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. Mezinárodní ekonomická konference 21. 11. 2014 Konkurenceschopnost ekonomiky - problémy a faktory jejich zvyšování. Příspěvek: Hodnotící proces jako jeden z pilířů trvale udržitelného růstu firmy
 • Státní tiskárna cenin. III. Manažerská konference 5. 3. 2018. Příspěvek – Psychologické aspekty řízení zaměstnanců