Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Praktické aplikace

Absolvent oboru Konstrukce a provoz automobilní techniky (titul Ing.), absolvent Právnické fakulty UK Praha – Pracovní právo, sociální politika a personální řízení (postgraduální studium) a dále absolvent doktorského studia v oboru Řízení lidských zdrojů (Ph.D.).

 • Ministerstvo obrany ČR, Praha – Vedoucí personálního oddělení, zástupce ředitele a ředitel úřadu
 • FPD a.s., Praha – HR Manager
 • ČD – Telematika, a.s., Praha – Personální ředitel
 • Linet, a.s., Slaný – Personální ředitel
 • CRAMO (Finsko, Helsinky) pro ČR, SR a Chorvatsko – Interim HR Manager
 • ABA, a.s., ÚAMK Praha (+5 dalších společností) - Personální ředitel
 • lektor a konzultant v poradenských a konzultačních společnostech
 • externí akademický pracovník

Publikační činnost

 • EISEL, Juraj. Systém a procesy řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 226 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-215-3.
 • Barták, J., Vacínová, M., Eisel, J. a kol. Rozvíjení osobnostního potenciálu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. celkem 140 str., vlastní příspěvek v rozsahu 19 str., ISBN 978-80-7452-127-0,
 • EISEL, Juraj. Řízení rozmanitosti jako konkurenční výhoda. pro ČR a SR. Praha: People Management Forum, 2021. s. 8-11. HR forum 5/2021. ISSN 1212-690X.
 • EISEL, Juraj. Budoucnost světa práce a HR. HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2021, roč. 22, č. 2, s. 30-31. ISSN 1212-690X.
 • EISEL, Juraj. Řízení rozmanitosti jako konkurenční výhoda. pro ČR a SR. Praha: People Management Forum, 2021. s. 8-11. HR forum 5/2021. ISSN 1212-690X.
 • EISEL, Juraj. Firemní kultura a komunikace jsou spojité nádoby. In HR forum. pro ČR a SR. Praha: People Management Forum, 2021. s. 8-9. HR forum. ISSN 1212-690X.
 • EISEL, Juraj a FARKAČOVÁ, Lenka. Specifika nároků práce recruitera dle velikosti organizace v mezinárodním kontextu. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, Volume XVI, č. 2, s. 33-44. ISSN 1801-7118.
 • Časopis: HR Forum, číslo 12/2020, Talent management na pozadí pandemie Covidu 19, str- 18-19, ISSN 1212-690X
 • EISEL, Juraj. Časopis: Horizonty lidských zdrojů. Příspěvek v rozsahu 5 stran na téma: Talent Management na pozadí ekonomické krize. ISSN: 2336-176X, Ev.č: MK ČR E 21421, str. 17-21, 2014, Recenzoval doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
 • EISEL, Juraj. Zásady firemního vzdělávání a virtuální svět (Principles of corporate education and virtual world). Příspěvek do sborníku z konference VŠMIE, březen 2014, ISBN 978-80-86847-71-9
 • EISEL, Juraj Medias res – odborný internetový magazín – článek – Talent Management, 18.3.2014, Recenzoval doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
 • EISEL, Juraj. Modernizace bakalářského studijního programu MS-ŘLZ", předmět Personalistika (MS-ŘLZ, II. ročník, 4.semestr). - Praha, UJAK, 93 str., velká opora, reg. č. CZ.2/17/3.1.00/36130

Pedagogická činnost

 • Univerzita Jana Amose Komenského, Praha – 2008 až 2018
  - Personalistika
  - Personální poradenství
  - Psychologie práce
  - Knowledge management
  - Etika podnikání
  - Motivace k výkonu
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha – 2018 až doposud
  - Řízení lidských zdrojů
  - Strategické řízení lidských zdrojů
  - Řízení týmů

Konference

 • Specifické aspekty problematiky řízení (aktivní účast s příspěvkem na téma: Talent Management). Včetně moderace konference, Praha, 11.12.2013, AMAK.
 • Zkušenosti s virtuálními měnami – Bitcoin měna budoucnosti? Příspěvek do publikace - „Zásady firemního vzdělávání a virtuální svět“ VŠMI, Praha 2014, ISBN 978-80-86847-71-9
 • Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy, (aktivní účast s příspěvkem na téma: Talent management v oblasti umění a vědy, Praha, 27.-28.10.2014, projekt podpořen MF ČR v rámci švýcarsko-české spolupráce, ev. č. 139/OV, dotace č. CH003-139-MFČR
 • Psychosociální stres – psychický nátlak a násilí jako projev vztahové (ne)kultury, Praha, 7.12.2016. Moderace včetně závěrečného shrnutí zajímavých a podstatných myšlenek z jednotlivých vystoupení.  Moderátor a účastník konference se zahraniční účastí.
 • Diagnostika psychického násilí na pracovišti a možnosti ochrany (obrany) zaměstnance (Mezinárodní konference – Praha, 3.5. 2018, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1). Moderace včetně závěrečného shrnutí zajímavých a podstatných myšlenek z jednotlivých vystoupení.
 • PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Juraj EISEL a Lenka FARKAČOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 • Příspěvek do publikace z mezinárodní vědecké konference Andragogika 2013: Celoživotní učení pro všechny – výzva 21. století, Praha, UJAK, 12.11.2013, Název příspěvku: Stručné zásady firemního vzdělávání (Brief principles of corporate education.)