Lidé z praxe

Odborníci z praxe jsou významně zastoupeni na všech katedrách. Studenti se nimi setkávají nejen v rámci výuky, ale též při prezentacích písemných prací či zpracování závěrečných prací. Sdílení osobních zkušeností z praxe je nenahraditelnou součástí studia na VŠEM.

Jaké odborníky z praxe mohou studenti na VŠEM poznat?

< zpět

Martin Řehoř

Martin Řehoř

Specialista vzdělávání a rozvoje pracovníků a hodnotitel projektů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – Program Rozvoj – Výzva.

Absolvent Technické fakulty ČZU obor Provoz techniky, doktorské studium absolvoval v oboru Marketing strojů a technických systémů. Pracoval jako obchodně technický ředitel a statutár společnosti Rexim sro., zaměřené na outsourcing technických služeb, tvorbu prodejní sítě a zastupování českých společností v tuzemsku i zahraničí. Rovněž pracoval jako konzultant v oblasti řízení podniku, ekonomiky podnikání, obchodní výkonnosti, rozvoje a motivace pracovníků. Je specialistou vzdělávání a rozvoje pracovníků a hodnotitel projektů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – Program Rozvoj – Výzva.

Publikační činnost

ŘEHOŘ, M. Technicko-ekonomické hodnocení procesu obrábění, ISSN 1211-4162.
ŘEHOŘ, M. Přežití malé společnosti na ne zcela zkonsolidovaném trhu, ISBN 978-80-87035-30-6.
ŘEHOŘ, M.; KOTULIČ, C. Cost savings in the mechanical machining, ISBN 978-80-7372-720-8.
KOTULIČ, C.; ŘEHOŘ, M. Inovace jako řešení některých problémů spojených s prodlužováním ekonomicky aktivního života. Praha: VŠMIE 2011

Pedagogická činnost

  • Lektorská činnost, výuka ekonomicky a technicky zaměřených předmětů - Bean Praha 9
  • Člen zk. komisí dle 561/2004 Sb., § 74, odst. 7
  • Školení BOZP

Konference

  • ICTKI 2010. Ústí nad Labem
  • KONKURENCE - TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY 2010. Jihlava
  • IMEA 2011. Liberec
  • REMOVING BARRIERS TO SUCCESSFUL INNOVATION 2011
  • PROJEKTOVÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ MĚKKÝCH PROJEKTŮ 2013. Praha
  • SEED/VENTURE WORKSHOP 2013. Plzeň