Lidé z praxe

Odborníci z praxe jsou významně zastoupeni na všech katedrách. Studenti se nimi setkávají nejen v rámci výuky, ale též při prezentacích písemných prací či zpracování závěrečných prací. Sdílení osobních zkušeností z praxe je nenahraditelnou součástí studia na VŠEM.

Jaké odborníky z praxe mohou studenti na VŠEM poznat?

< zpět

Andrej Kiska ml.

Andrej Kiska ml.

Od roku 2011 působí v Credo Ventures, kde je zodpovědný za vyhledávání a ohodnocování potenciálních investic a aktivně se podílí na podpoře stávajících portfolií firem v oblasti fundraising, rozvoje a exit strategy.

V současnosti působí také jako part-time private equity analytik v Benson Oak, kde se zaměřuje na investice v počáteční fázi.

Je absolventem Virginia’s McIntire School od Commerce se zaměřením na finance a management.