VŠEM > Uchazeči VŠEM > Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Jak probíhá PŘ a na co se připravit?

VŠEM poskytuje každému uchazeči o studium individuální přístup v rámci přijímacího řízení s možností volby termínu a vlastního nastavení způsobu absolvování dílčích částí přijímacího řízení VŠEM.

  • I. kolo prostřednictvím elektronického dotazníku bez přítomnosti uchazeče na VŠEM.
  • II. kolo v podobě osobního setkání/konzultace se studijním poradcem dle termínů PŘ.
  • Konzultaci lze realizovat ve všední dny nebo o víkendech, případně on-line prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM.

Obsahově přijímací řízení zjišťuje motivaci uchazeče a představy uchazeče o dalším profesním rozvoji, včetně vazby studia na stávající (kombinované studium), respektive budoucí (prezenční studium) profesní zaměření absolventa.

Jdi zpět