VŠEM > Zájemci o studium > Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Jak probíhá PŘ a na co se připravit?

VŠEM poskytuje každému uchazeči o studium individuální přístup v rámci přijímacího řízení s možností volby termínu a vlastního nastavení způsobu absolvování dílčích částí přijímacího řízení VŠEM.

  • Elektronický dotazník (I. kolo povinné) on-line forma v SIS VŠEM jako osobnostní test.
  • Pohovor/osobní konzultace (II. kolo nepovinné) pro zjištění podmínek v rámci individualizace studia.
  • Výzkumný záměr (III. kolo pouze Ph.D.) znalostní předpoklady na základě dodaných podkladů (profesní životopis/praxe, výzkumný záměr v rámci studia, přehled publikační činnosti).

Obsahově přijímací řízení zjišťuje motivaci uchazeče a představy uchazeče o dalším profesním rozvoji, včetně vazby studia na stávající (kombinované studium), respektive budoucí (prezenční studium) profesní zaměření absolventa.

Jdi zpět