VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM > Profesní Dny VŠEM

Čas čtení: 2 min.Profesní Dny VŠEM

Profesní dny VŠEM byly realizovány ve dnech 5. – 7.5.2015 v budově VŠEM, kdy přístupné byly nejen studentům a absolventům VŠEM, ale i široké veřejnosti a studentům středních škol a to zcela zdarma.

Hlavním cílem a smyslem Profesních Dnů VŠEM bylo zprostředkovat prezentace firem prostřednictvím vrcholového managementu (osobní setkání s manažery a personalisty, strategie náboru nových zaměstnanců, možnosti uplatnění absolventů vysokých škol).
 
Návštěvníci si mohli bezplatně vyzkoušet s odborníky na slovo vzatými pracovní pohovory, sepsání svého životopisu a motivačního dopisu. Získali rady jak vyjednávat o platu a benefitech a vyzkoušeli si, zda zvládnou pohovor v cizím jazyce.
 
Součástí byly interaktivní prezentace, diskuze, rozhovory, workshopy a tréninky na rozvoj osobních schopností (prezentační dovednosti, rady pro úspěšné přijímací pohovory a zvládání konfliktů).
  • Na přednášky mohli účastníci přijít i s malými dětmi – v mezonetu auly, kde se také konaly přednášky, byl k dispozici relaxační koutek se sedacími Tuli vaky.
  • Hlídání dětí od 2 let zajistila přímo v budově a přilehlém dětském hřišti, Mateřská škola VŠEM.

PŘEDNÁŠKY

Součástí programu byly přednášky odborníků z praxe, kdy jednotliví přednášející zároveň představují specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví). Účastníci Profesních Dnů VŠEM získávají široký přehled o možnostech uplatnění na trhu práce. Po celou dobu přednášeli zajímaví řečníci z řad úspěšných osobností nejen českého byznysu. Připraveno bylo více než pět desítek přednášek a workshopů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Na Profesních Dnech VŠEM jste měli možnost dozvědět se více o rekvalifikačních a profesních kurzech, o nových trendech ve vzdělávání, o možnostech práce a studia v zahraničí, o vzdělání na míru pro velmi časově vytížené i technologicky zaměřenou generaci.

PORADENSTVÍ

Pro účastníky byla připravena právní, finanční, psychologická a studijní poradna, kde bylo možné diskutovat individuální dotazy. K dispozici byla rovněž možnost vyzkoušení si individuálního koučinku a kariérního poradenství.

TESTOVÁNÍ

Účastníci měli možnost otestovat si své schopnosti u společnosti SCIO a jobs.cz.

ZAMĚSTNAVATELÉ

S kým jste se mohli v rámci Profesních Dnů VŠEM setkat? Naše pozvání přijaly tyto společnosti:

< zpět

EURES

EURES

EURES je více než jen portál pracovní mobility. Účelem sítě EURES je poskytovat informace, poradenství a služby v oblasti náboru a vyhledávání pracovních míst (zprostředkování) pracovníkům, zaměstnavatelům i všem občanům.

O společnosti

Celoevropskou síť EURES, která vznikla v roce 1993 a v současné době tvoří 32 států EU/EHP a Švýcarska je výsledkem spolupráce Evropské Komise a veřejných služeb zaměstnanosti členských států. Eures může nabídnout vysoce kvalitní servis všem zainteresovaným stranám na evropském trhu práce.

Dalšími partnery sítě jsou kromě veřejných služeb zaměstnanosti při úřadech práce např. odborové organizace, hospodářské komory, univerzity aj. Navyšuje se množství individuálních dotazů na možnosti uplatnění se na trhu práce v Evropě, především u nezaměstnaných, studentů a absolventů.  Zájem se jeví  i ze strany českých i zahraničních zaměstnavatelů o evropské mobilní pracovníky a spolupráci se sítí Eures.

Nabízíme komplexní odborné informace  o evropském pracovním trhu, povinnostech a právech migrujících pracovníků, poradenství o práci, životních a pracovních podmínkách v jednotlivých zemích EU/EHP.

Přednášky

Mobilita mladých v Evropě, Andrea Vega, Dana Hušková

  • Studuješ v posledním ročníku střední školy?
  • Chceš zjistit bližší informace o práci v EU/EHP?
  • Chceš se dozvědět možnosti uplatnění v konkrétní profesi?
  • Chceš po ukončení studia poznat jiné kultury, procvičit si jazykové znalosti?
  • Máš konkrétní dotazy?

Přednášející

Andrea Vega
EURES poradce pro hlavní město Praha
Vystudovala střední ekonomickou školu v Praze, pracovala jako personalista 10 let na HR Rádia Svobodná Evropa, pracovala v oblasti mezinárodního pojištění mezi Evropou a USA, zúčastnila se vzdělávacích programů  zaměřeno na Iberoamerická studia, španělskou kulturu a hispanistiku ve Španělsku, Madrid, Sevilla.  Absolvovala státní zkoušky po ukončení maturity. Ovládá španělštinu, angličtinu a italštinu. Pracovala v nadnárodních společnostech, PriceWaterhouse, Glaxo – jako asistent.

Dana Hušková
EURES poradce pro Středočeský kraj