VŠEM > Informace VŠEM > Praxe a partneři VŠEM > Profesní Dny VŠEM

Čas čtení: 2 min.Profesní Dny VŠEM

Profesní dny VŠEM byly realizovány ve dnech 5. – 7.5.2015 v budově VŠEM, kdy přístupné byly nejen studentům a absolventům VŠEM, ale i široké veřejnosti a studentům středních škol a to zcela zdarma.

Hlavním cílem a smyslem Profesních Dnů VŠEM bylo zprostředkovat prezentace firem prostřednictvím vrcholového managementu (osobní setkání s manažery a personalisty, strategie náboru nových zaměstnanců, možnosti uplatnění absolventů vysokých škol).
 
Návštěvníci si mohli bezplatně vyzkoušet s odborníky na slovo vzatými pracovní pohovory, sepsání svého životopisu a motivačního dopisu. Získali rady jak vyjednávat o platu a benefitech a vyzkoušeli si, zda zvládnou pohovor v cizím jazyce.
 
Součástí byly interaktivní prezentace, diskuze, rozhovory, workshopy a tréninky na rozvoj osobních schopností (prezentační dovednosti, rady pro úspěšné přijímací pohovory a zvládání konfliktů).
  • Na přednášky mohli účastníci přijít i s malými dětmi – v mezonetu auly, kde se také konaly přednášky, byl k dispozici relaxační koutek se sedacími Tuli vaky.
  • Hlídání dětí od 2 let zajistila přímo v budově a přilehlém dětském hřišti, Mateřská škola VŠEM.

PŘEDNÁŠKY

Součástí programu byly přednášky odborníků z praxe, kdy jednotliví přednášející zároveň představují specifika a náročnost různých profesních oborů (Marketing, Public Relations, Human Resources, Bankovnictví). Účastníci Profesních Dnů VŠEM získávají široký přehled o možnostech uplatnění na trhu práce. Po celou dobu přednášeli zajímaví řečníci z řad úspěšných osobností nejen českého byznysu. Připraveno bylo více než pět desítek přednášek a workshopů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Na Profesních Dnech VŠEM jste měli možnost dozvědět se více o rekvalifikačních a profesních kurzech, o nových trendech ve vzdělávání, o možnostech práce a studia v zahraničí, o vzdělání na míru pro velmi časově vytížené i technologicky zaměřenou generaci.

PORADENSTVÍ

Pro účastníky byla připravena právní, finanční, psychologická a studijní poradna, kde bylo možné diskutovat individuální dotazy. K dispozici byla rovněž možnost vyzkoušení si individuálního koučinku a kariérního poradenství.

TESTOVÁNÍ

Účastníci měli možnost otestovat si své schopnosti u společnosti SCIO a jobs.cz.

ZAMĚSTNAVATELÉ

S kým jste se mohli v rámci Profesních Dnů VŠEM setkat? Naše pozvání přijaly tyto společnosti:

< zpět

SozialMarie

SozialMarie

Mezinárodní cena udělovaná za sociální inovace, tedy nová a odvážná řešení sociálních problémů, která vytvářejí a zavádějí firmy, neziskové organizace, jednotlivci, místní samospráva.

O společnosti

SozialMarie oceňuje nové způsoby řešení sociálních problémů. O ocenění se každý rok uchází kolem 300 inovací z 8 zemí střední a východní Evropy, včetně České republiky. Inovace pomáhají postiženým lidem, sociálně vyloučeným nebo opomíjeným skupinám, řeší problémy místních komunit. SozialMarie představuje příležitost blíže se seznámit s aktivitami, problémy a úspěchy sociálních inovátorů, inspirovat se pro vlastní nová řešení, naučit se základní postupy tvorby sociálních inovací. Každý může být sociálním inovátorem, každý může přispět k sociální inovaci. Obohatí sám sebe, svoji organizaci, lidi kolem sebe. Sociální inovace VŠEM!

Přednášky

Střep - České centrum pro sanaci rodiny, pomáhá ohroženým dětem a rizika jejich rozvoje proměňuje v příležitosti

Senioři píší Wikipedii: Wikipedie je mnohem víc než pouhý pomocník pro domácí úkoly. Co všechno může vám nebo vaší babičce nabídnout? A co vy můžete nabídnout Wikipedii? Nahlédněte pod pokličku největší encyklopedie v dějinách!

Disway.org – cestování bez bariér: Pomoz popsat svět pro handicapované. Objevuj zajímavá místa, podívej se, kde byli kamarádi, komunikuj! Popiš svůj zážitek a dej to vědět ostatním!

OS Smíšek: Většina z nás je přesvědčena, že rodiče se mají postarat o své děti. Ale co když to nezvládnou? Budeme tyto děti ignorovat? My jim pomáháme.

SeniorHUB a SeniorTAB: Prarodiče potřebují být ONLINE - čeká je svět služeb a produktů. A Vám chtějí být stále na blízku. Stavte se mrknout na tablet seniorTAB se speciálním prostředím pro seniory seniorHUB. Pomožte jím vstoupit do nového světa pro seniory!

Pes-asistent: ... nemůžu chodit, nezvednu paže, selhává mi hlas, ale PSA-ASISTENTA si trénuji sám! Chceš vědět jak?

Houpací sociální sítě: Uzlík po uzlíku, síťujeme se zpátky" aneb lidé na okraji společnosti pletou pro váš odpočinek houpací sítě. Lelkujte s námi!

Začni správně: Začni správně aneb z děcáku do života .... Co toleruješ, to nezměníš! Zjistěte víc, jak žijí, s čím bojují, co děláme my a jak můžete pomoct právě VY!

Přednášející

Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.

Absolventka VŠE v Praze, fakulty národohospodářské, obor hospodářská politika. V roce 1996 získala titul Ph.D. a v roce 2003 byla jmenována docentkou. Ředitelka výzkumné a poradenské organizace Centre for Innovation Studies (dříve Centre for Economic Studies) při Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze (od roku 2009) a členka Expertní skupiny pro evaluaci politik inovací a konkurenceschopnosti Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě (od roku 2007).

Dlouhodobě (téměř 20 let) a soustavně se zaměřuje zejména na analýzu faktorů znalostně založené konkurenceschopnosti (inovačnosti) a jejích hospodářsko-politických implikací na národní, regionální a odvětvové a podnikové úrovni (včetně mezinárodních srovnání).

Autorka desítek výzkumných zpráv, časopiseckých a knižních publikací a konferenčních prezentací v ČR a zahraničí. Sledovaná témata zahrnují ekonomický a sociální rozvoj a jeho faktory, institucionální kvalitu, podnikání, kvalitu lidských zdrojů a vzdělávání, výzkum a vývoj, inovační výkonnost (technickou a sociální), informační společnost. Nejvýznamnější dlouhodobé realizované projekty zahrnují Ročenku konkurenceschopnosti ČR (2005-2008), Rozvoj znalostně založeného podnikání pro hospodářský růst a sociální blahobyt v EU a Zvyšování ekonomického impaktu sociálních inovací v 7.RP (2009-2012, 2014-2016), Evaluaci zahraničních inovačních systémů v misích Evropské hospodářské komise OSN (od roku 2010), Podporu a evaluaci sociálních inovací na MPSV (od roku 2013), podporu rozvoje sociálních inovací rakouské nadace Unruhe (od roku 2013) a členství v její ceně za sociální inovace SozialMarie.

Výzkum a expertizu realizuje pro široké spektrum domácích a zahraničních zadavatelů a poskytovatelů, případně jejich subdodavatelů (Evropská komise, EHK OSN, Grantová agentury, Technologické agentura, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Úřad vlády, Svaz průmyslu a dopravy a Ministerstvo práce a sociálních věcí).