Čas čtení: 2 min.Rada pro vědu a výzkum

Rada pro vědu a výzkum VŠEM působí jako poradní orgán ve stanovených oblastech činnosti VŠEM. Posuzuje programy činnosti a rozvoje v oblasti vědecko-výzkumné a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor, prorektoři nebo zakladatel. Předsedou Rady pro vědu a výzkum je ředitel Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu.

Složení Rady pro vědu a výzkum VŠEM

< zpět

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Člen Rady pro vědu a výzkum VŠEM

V současné době je vedoucím katedry Podnikového hospodářství (MU).

Stál u založení Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a 8 let byl jejím děkanem. Odborně se zaměřuje na problematiku obecného managementu, zejména na oblast organizačních struktur, rozhodování a motivování. Je členem několika vědeckých rad fakult ekonomického a manažerského zaměření. Je členem redakčních rad několika vědeckých časopisů.