You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > O VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

2015-11-30 15:45 Prorektorka VŠEM tajemnicí ACBSP

Prorektorka VŠEM pro rozvoj a zahraniční vztahy byla na konferenci ACBSP (25.-29.11.2015) opětovně zvolena tajemnicí mezinárodního Regionu 8. Organizace ACBSP je specializovaná akreditační asociace pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti podnikového a obchodního vysokoškolského vzdělávání. VŠEM je akreditována ACBSP od roku 2009.

2015-11-25 15:58 Student měsíce VŠEM (10/2015) Michaela Smutná

Michaela Smutná (MF 11) získává za dlouhodobou a vynikající reprezentaci VŠEM v oblasti sportu ocenění Student měsíce VŠEM (říjen 2015). Gratulujeme!

2015-11-06 21:01 Profesní kurzy na VŠEM zdarma

Profesní kurzy VŠEM v oblasti společenských věd (ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, management, marketing, právo, finance, daně, účetnictví a lidské zdroje) jsou nyní zdarma otevřeny veřejnosti.

V lednu 2016 jsou Profesní kurzy VŠEM zaměřeny na Personální management a Psychologii práce.

  • 13.1.2016 od 9:00 - 13:00 hod. Personální management
  • 27.1.2016 od 9:00 - 13:00 hod. Psychologie

2015-11-04 15:33 Opakování k maturitní zkoušce z matematiky VŠEM

Opakování k maturitní zkoušce z matematiky pro studenty středních škol, realizovaná na půdě VŠEM, je rozdělena do 12 samostatných kursů, doplněná potřebnými studijními materiály, videopřednáškami a videokonzultacemi s lektorem.

  • Přednášek se mohou účastnit jednotlivci i celé třídy, kdy jednotlivé lekce na sebe přímo nenavazují.
  • Nejbližší volný termín 25.11.2015 od 17:00 hod.
  • Pro účast je nutná registrace.

2015-11-02 17:28 Vyhlášena druhá veřejná grantová soutěž CES VŠEM

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlásilo druhou veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů.

Projektové žádosti je možné podávat pouze na předepsaných formulářích elektronickou formou do 1.1.2016.

Pravidla soutěže.

2015-11-02 16:54 Dny vědy VŠEM (24.11.2015)

Dne 24.11.2015 od 17:00 hod. proběhnou Dny vědy VŠEM. V rámci Dnů vědy VŠEM budou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na VŠEM. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky.

Na setkání jsou zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala. Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti.

Více informací na stránce Dny vědy VŠEM.

2015-10-30 15:36 Výběrové řízení Erasmus+

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ pro trimestr leden a duben 2015/2016 je otevřeno do 8.11.2015. Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání žádosti prostřednictvím SIS VŠEM a v tištěné formě (poštou nebo osobně).

Informace o programu Erasmus+ a podmínky výběrového řízení, viz Erasmus+ studijní pobyty

2015-10-26 20:21 Dvouoborové studium VŠEM

Student VŠEM v rámci cenové úrovně Premium je oprávněn studovat současně dva obory v rámci bakalářského (Bc./Bc.) a magisterského studia (Ing./MBA) v režimu snížených studijních poplatků (školného).

Po řádném ukončení studia jsou absolventovi vystaveny dva diplomy a dva dodatky k diplomu.

Podmínky dvouoborového studia, viz Nařízení rektora 04/2015 Dvouoborové studium VŠEM.

2015-10-21 16:17 Výsledky první veřejné grantové soutěže CES VŠEM

Odborná hodnotící komise (50% externích hodnotitelů) doporučila ke schválení dvě projektové žádosti a jednu s výhradou.

Dle výsledků hodnocení budou v rámci první veřejné grantové soutěže CES VŠEM podpořeny projekty zaměřené na základní a aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a managementu.

2015-10-08 18:56 Studentky VŠEM vítězkami SuperCupu 2015

Hráčky ZVVZ USK Praha (studentky VŠEM: Kateřina Elhotová, Karolína Elhotová, Tereza Vyoralová) zvítězily ve finále SuperCupu 2015. Gratulujeme!

2015-09-18 15:40 Monografie VŠEM: Konkurenční schopnost České republiky

Odborné nakladatelství VŠEM vydalo monografii Konkurenční schopnost České republiky 2013–2014. Publikace je zaměřena zejména na analýzu faktorů konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání a na identifikaci souvisejících hospodářsko-politických implikací pro podporu ekonomického dohánění a přechodu na znalostně založenou ekonomiku.

2015-09-11 15:16 Výborné umístění na ČAH pro VŠEM

Student bakalářského studijního programu Podniková ekonomika Jan Micka zvítězil na XIV. Českých akademických hrách v Olomouci v plaveckých disciplínách 100 m a 400 m volným způsobem. Gratulujeme!

2015-08-13 10:34 Rozhovor s doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, Ph.D., ředitelkou CIS VŠEM

Rozhovor s doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, Ph.D., ředitelkou Centra inovačních studií při Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze v bulletinu Asociace společenské odpovědnosti, na téma Nová role byznysu ve společnosti.

2015-08-05 16:07 Přihlášky ke studiu (Říjen 2015) přijímáme do 18.9.2015

Elektronické přihlášky ke studiu (bakalářské, magisterské a doktorandské studijní programy) s termínem zahájení Říjen 2015 přijímáme do 18.9.2015:

2015-07-26 15:44 StartUP VŠEM podporuje začínající podnikatele

StartUp VŠEM vyhlašuje soutěž pro všechny, kteří mají zajímavý podnikatelský nápad nebo projekt a kteří potřebují podpořit jak finančně, tak po odborné stránce.

  • Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i skupiny.
  • Přihlásit je možné jakýkoli podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy nebo projekt pro investory, který dosud nebyl realizován.
  • Přihlášené projekty obdrží nejen zpětnou vazbu od přítomných odborníků, ale i možnost získání počáteční investice.

2015-07-09 10:25 Bronzová medaile z Letní světové univerziády pro VŠEM

Studentka magisterského studijního programu (MF) Martina Moravčíková získala na XXVIII. Letní světové univerziádě v Koreii bronzovou medaili v plavecké disciplíně 200 m prsa. Gratulujeme!

2015-07-08 14:18 Student měsíce VŠEM (6/2015) Tomáš Vinohradský

Tomáš Vinohradský (MF 13) získává za vynikající diplomovou práci na téma "Proces nabídkové kalkulace vývojových projektů a jeho optimalizace v rámci controllingu" ocenění Student měsíce VŠEM (červen 2015). Gratulujeme!

2015-06-22 10:47 Setkání se Studentskou radou VŠEM

Uchazeči o studium na VŠEM mají možnost využít individuální konzultace se stávajícími studenty VŠEM.

  • Dozvíte se více o studiu z pohledu studenta a budou Vám zodpovězeny individální dotazy na administraci studia i průběh přijímacího řízení.
  • Ve čtvrtek 10.9.2015 od 16:00 v Poradně VŠEM v 1.NP (kancelář č. 106).

2015-06-22 10:00 Obhajoby BP/DP (červen 2015)

Ve dnech 22.6., 23.6. a 25.6.2015 probíhají na VŠEM obhajoby bakalářských a diplomových prací. V těchto dnech se mohou termíny pro reakce na žádosti a dotazy prodloužit.

2015-06-18 14:17 Student měsíce VŠEM (5/2015) Martin Liška

Martin Liška (PMF 04) získává za aktivitu a spolupráci při tvorbě monografie VŠEM Konkurenční schopnost ČR 2013 - 2014 ocenění Student měsíce (květen 2015). Gratulujeme!