VŠEM > O VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

2015-03-04 10:31 ShopAlike Idea Award 2015

Stipendijní program ShopAlike Idea Award 2015 je pro všechny studenty, kteří se zajímají o podnikání, mají podnikatelské nebo jiné neotřelé a kreativní nápady. Student, který se zúčastní studentské soutěže ShopAlike Idea Award 2015 má možnost vyhrát finanční odměnu 25 000 Kč na podporu svých nápadů! Více informací v přiloženém dokumentuhttp://www.shopalike.cz/scholarship

2015-02-27 12:14 Prodloužení termínu k zasílání příspěvků na studentskou konferenci

Termín pro zasílání příspěvků na studentskou konferenci Entrepreneurial spirit II byl prodloužen do pátku, 6.3.2015. Za zaslání příspěvku studenti získají možnost pracovní stáže, uznání seminární práce či splnění předmětu v AJ. Více informací naleznete na webových stránkách projektu Moduly odborné praxe VŠEM, v rámci kterého je konference pořádána.

2015-02-25 10:36 Exkurze do Škody Auto v Mladé Boleslavi

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP VŠEM exkurzi do společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Exkurze se bude konat 11.3.2015. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2015-02-23 10:48 Mezinárodní soutěž SozialMarie (březen 2015)

V březnu 2015 budou pořádány prezentace sociálních inovací, které se v České republice přihlásily do mezinárodní soutěže SozialMarie. Ke každé prezentované inovaci jsou pozváni odborníci, kteří se danou problematikou zabývají a kteří budou společně s dalšími účastníky diskutovat, ptát se a odpovídat.

Celkem se z ČR o cenu uchází 53 inovací, z nich 40 svoje projekty představí osobně na prezentačních workshopech. Workshopy jsou otevřené pro veřejnost, pouze je vhodné se k účasti zaregistrovat.

Více informací a termíny workshopů naleznete na webových stránkách Inovace VŠEM.

2015-02-23 09:24 Poradna VŠEM (březen 2015)

Poradna VŠEM v měsíci březen 2015. Poradna VŠEM je určena pro studenty VŠEM i pro širokou veřejnost bezplatně.

3.3. 16:00 - 18:00 - Právní poradna
4.3. 16:00 - 17:00 - Pedagogicko profesní poradna
4.3. Finanční poradna ZRUŠENO
5.3. 16:00 - 17:00 - Studijní poradna
5.3. 17:00 - 18:00 - Psychologická poradna

2015-02-17 16:34 Dny vědy VŠEM (17.3.2015)

Dne 17.3.2015 od 17 hod proběhnou Dny vědy VŠEM. V rámci Dnů vědy VŠEM budou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na VŠEM. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky. Na setkání jsou zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala. Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti. Více informací na stránce Dny vědy VŠEM.

2015-02-12 15:06 Slavnostní promoce VŠEM

V termínech 26.2. a 27.2.2015 se v Aule VŠEM budou konat slavnostní promoce absolventů, kteří úspěšně ukončili studium v lednu 2015. Pozvánky s časovým harmonogramem mají absolventi k dispozici v SIS VŠEM/Soubory studenta.

2015-02-05 13:40 Exkurze: Volkswagen - Drážďany

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP VŠEM exkurzi do společnosti Volkswagen v Drážďanech. Exkurze se bude konat 19.2.2015. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2015-02-04 10:00 Finský Start-Up Me2We

Příležitost pro studenty VŠEM v rámci Finského Start-Upu Me2We. Me2We je platforma pro vzájemnou spolupráci univerzit s malými a středními podniky z různých zemí (Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Německo a Česká republika). Studenti spolupracujících univerzit zpracovávají reálné projekty pro zapojené firmy a získávají tak pracovní zkušenosti a cenné kontakty. Zpracování projektu je hodnoceno ECTS kredity. VŠEM vypíše praktickou aplikaci pro realizaci projektů v anglickém jazyce od března 2015.

2015-01-15 15:20 Konference Entrepreneurial spirit II - výzva k zasílání příspěvků

Studenti VŠEM mohou až do 27.2.2015 do 12:00 hod. zasílat své příspěvky na II. ročník studentské konference. Za zaslání příspěvku studenti získají možnost pracovní stáže, uznání seminární práce či splnění předmětu v AJ. Více informací naleznete na webových stránkách projektu Moduly odborné praxe VŠEM, v rámci kterého je konference pořádána.

2015-01-12 16:59 Informační schůzka Erasmus+

V úterý, 3.2.2015, se bude v učebně č.101 konat informační schůzka k programu Erasmus+. Začátek schůzky je plánován na 14:00 hod.

Přihlášky na studijní pobyty a praktické stáže je možné odevzdávat do 16.2.2015.

Více informací o programu Erasmus+ naleznete zde.

2014-12-10 15:58 Student měsíce VŠEM (11/2014) Michaela Jungrová

1

2014-12-10 11:27 Zástupce VŠEM na konferenci ACBSP v Athénách

Mezinárodní konference Regionu 8 ACBSP, 2014 proběhla v Athénách 27. - 30. 11. 2014. Konference byla věnována tématu „Partnerstvím s praxí k úspěchu studentů.“ Za VŠEM se události účastnila Ing. Mgr. Julie Šmejkalová (Prorektorka pro rozvoj a zahraniční vztahy), která po intenzivním školení získala certifikát Mentorky ACBSP, díky němuž může metodicky vést další univerzity na cestě k získání akreditace ACBSP. Kromě toho byla na výroční schůzi Regionu 8 jmenována Tajemnicí pro Region 8 pro následující rok. Funkce tajemnice může významně podpořit šance VŠEM pro globální networking v rámci organizace ACBSP. Fotografie z konference jsou k vidění na Facebookových stránkách.

2014-11-19 14:13 Student měsíce VŠEM (10/2014): Firas Oukde

1

2014-11-10 10:22 Exkurze na Letiště Václava Havla

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP exkurzi na Letiště Václava Havla. Exkurze se bude konat 11.12.2014. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2014-10-16 17:23 Exkurze do pivovaru Bernard

VŠEM pořádá v rámci projektu MOP exkurzi do rodinného pivovaru Bernard. Exkurze se bude konat 7.11.2014. Za účast je možné získat 2 kredity. Přihlašování probíhá prostřednictvím SIS. Více informací naleznete na stránkách projektu.

2014-10-14 11:19 Nově realizovaný projekt na VŠEM

VŠEM realizuje projekt Let´s speak together zaměřený na podporu jazykových dovedností žáků základních škol. Cílem projektu je podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky a internacionalizace škol (především jejich metodická podpora při tvorbě mezinárodních projektů). Důležitým prvkem v projektu je rovněž  prohlubování cizojazyčných kompetencí učitelů. Do projektu je zapojeno min. 60 základních škol v rámci celého území ČR (mimo Prahu). Více informací viz.: Let´s speak together

2014-08-22 16:06 VŠEM v reportáži TV Nova: Hranice ve vzdělávání se posouvají

Reportáž o posouvání hranic vzdělávání, o snaze přiblížit se aktuálním potřebám studentů a sledování aktuálních přístupů ke vzdělávání v zahraničí. VŠEM v reportáži TV Nova v pondělí 1.9. ve Snídani s Novou.

2014-08-22 15:56 VŠEM v reportáži TV Nova: Překážky na cestě ke vzdělání

Vzdělání stále není pro všechny, hendikepy jsou různé. Reportáž o přístupu k vysokoškolskému vzdělání v ČR, formách hendikepů a bariér a snaze pomoci překážky překonávat. V úterý 26.8. ve Snídani s Novou před 8 hodinou.

2014-08-04 14:32 Pavel Čejka na Blogu VŠEM: Kvitová je hrdina pane V. Humle

„Žárlivost je pocta, kterou platí průměrní geniúm“ Fulton J. Sheen
Který hrdina je Váš nejoblíbenější? Mým největším oblíbencem je v současné době Iron man a to nevím, zda-li je to kvůli ztvárnění této postavy Robertem Downey jr., či prostě protože se rád ztotožňuji s životním stylem hlavního hrdiny. Až na to, že nejsem jak sám sebe představil Tony Stark v Avengers „šovinistický, geniální, sexy miliardář“. Avšak pokud bych byl, tak bych chtěl být Iron man. Celý článek na Blogu VŠEM.