Obhajoby bakalářských a diplomových prací VŠEM

Ve dnech 27.1., 28.1. a 30.1.2015 se uskuteční obhajoby záverečných (bakalářských/diplomových) prací studentů VŠEM.