VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Kontrola studia

Kontrola studia

Kontrola studia zahrnuje jednak standardní (zkoušky, zápočty, seminární práce, závěrečné zkoušky a obhajobu bakalářských/diplomových prací), tak specifické formy v rámci samostudia (učební texty, vzorové zkouškové testy, WebForum, VideoForum, Videolearning).

  • Při 100% účasti na výukových soustředěních (přednášky a cvičení) může student získat bonusové body k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu (podmínkou pro připočtení bodů ke zkouškovému testu je klasifikace "dobře - 3", tzn. minimálně 51 bodů), viz Docházkový a registrační systém (DRS).

Zkouškové období

Zkoušky probíhají v rámci příslušného zkouškového období VŠEM v průběhu celého kalendářního roku (12 měsíců), kdy si student sestavuje individuální zkouškový plán (IZP) na základě stanovených/vypsaných zkouškových termínů v SIS VŠEM a vlastních preferencí s tím, že samotné zkouškové období je časově/termínově stanovený úsek v rámci akademického roku, ve kterém mohou studenti absolvovat zkoušková soustředění v rámci své individuální kontroly studia a zvolené cenové úrovně (Stipendium Klasik, Standard, Premium).

Způsoby a formy ukončení

Studijní předmět je završen zkouškou (ZK) nebo zápočtem (ZP), seminární blok samostatným písemným výstupem studenta, tzv. seminární prací (SP) a její obhajobou, studijní program/obor příslušnými závěrečnými zkouškami (ZZK) a obhajobou bakalářské/diplomové práce (BP/DP), kdy každý studijní program a forma studia má stanoveny podmínky kontroly studia, které jsou podrobně uvedeny v anotacích příslušných studijních programů/oborů.