You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > O VŠEM > Vnitřní předpisy VŠEM

Čas čtení: 1 min.Vnitřní předpisy VŠEM

Vedení a orgány VŠEM, pedagogická a výzkumná pracoviště (katedry, výzkumná pracoviště VŠEM), administrativní pracoviště (oddělení) a členové akademické obce VŠEM (studenti, zaměstnanci) se při své činnosti a působení řídí vnitřními předpisy VŠEM (Studijní a zkušební řád, Statut, Nařízení rektora, Oznámení rektora, Provozní řády a pokyny) a Zákonem o vysokých školách č.111/1998 Sb.

Novela Zákona o vysokých školách (s vyznačením navrhovaných změn a doplnění) byla podepsaná prezidentem ČR dne 11.3.2016. Podpisem zákona předsedou vlády ČR a uveřejněním ve Sbírce zákonů České republiky nabývá novela zákona platnosti s uvedením účinnosti.

Administrace a organizace studia

Provozní a bezpečnostní předpisy