You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

ODBORNÝ GARANT
OSOBNÍ
VIDEOFORUM
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 01.02.2016 (16:00 - 18:00 hod.) TERMÍNY VIDEOKONZULTACÍ
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 08.02.2017 (14:00 - 16:00 hod.)
doc.Ing.Roman Zuzák,Ph.D. 18.02.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
Ing.Martin Řehoř,Ph.D.,MBA 21.02.2017 (15:00 -17:00 hod.)
doc.Ing.Z. Prostějovská,Ph.D. 26.02.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 01.03.2017 (16:00 - 18:00 hod.)
doc.Ing.Roman Zuzák,Ph.D. 05.03.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 14.03.2017 (16:00 - 18:00 hod.)
doc.Ing.Z. Prostějovská,Ph.D. 19.03.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing.Martin Řehoř,Ph.D.,MBA 23.03.2017 (13:00 - 16:00 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 03.04.2017 (16:00 - 18:00 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 18.04.2017 (16:00 - 18:00 hod.)
doc.Ing.Z. Prostějovská,Ph.D. 23.04.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
doc.Ing.Roman Zuzák,Ph.D. 23.04.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
doc.Ing.Z. Prostějovská,Ph.D. 25.04.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 09.05.2017 (16:00 - 18:00 hod.)
doc.Ing.Roman Zuzák,Ph.D. 13.05.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
doc.Ing.Z. Prostějovská,Ph.D. 15.05.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
doc.Ing.Z. Prostějovská,Ph.D. 27.05.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 30.05.2017 (16:00 - 18:00 hod.)
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 20.06.2017 (16:00 - 18:00 hod.)
Konzultace s akademickým pracovníkem je možná pouze po domluvě prostřednictvím Studijního formuláře nebo e-mailu: jmeno.prijmeni@vsem.cz

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Management změny, Management I a II, Strategický management

Více
Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Řízení projektů I a II

Více
Mgr. Petr Havlík

Mgr. Petr Havlík

Systémy řízení

Více
Ing. Helena Hrůzová, CSc.

Ing. Helena Hrůzová, CSc.

Manažerské rozhodování, Managerial Decision Making

Více
Ing. František Janatka, CSc.

Ing. František Janatka, CSc.

Organizace a řízení obchodu, Manažerská ekonomika II

Více
Doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Systémové myšlení v manažerské praxi, Praktické řízení firmy, Řízení projektů v praxi, Logika a logické myšlení

Více
Ing. Kateřina Kuralová, Ph.D.

Ing. Kateřina Kuralová, Ph.D.

Management I a II

Více
PhDr. Jaroslav Nekola, CSc.

PhDr. Jaroslav Nekola, CSc.

Organizace a management sportu, Právo ve sportu, Sport ve společenském kontextu

Více
Ing. Eva Procházková, MBA

Ing. Eva Procházková, MBA

Logistika

Více
Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Management rizik, Projektový management

Více
Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA

Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA

Management

Více
Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

Management kvality, Systémy řízení, Metody a techniky managementu kvality

Více
Ing. Ján Stanko

Ing. Ján Stanko

Obchodní dovednosti

Více
Ing. Radek Stavěl, Ph.D.

Ing. Radek Stavěl, Ph.D.

Praktické aplikace

Více
Ing. Hana Svobodová, Ph.D.

Ing. Hana Svobodová, Ph.D.

Produkční a operační management

Více
Ing. Michal Špitálník

Ing. Michal Špitálník

Obchodní dovednosti

Více
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Projektový management

Více
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Management, Management změny, Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů

Více
Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Strategický management, Krizový management, Krizová komunikace, Základy managementu

Více