You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

ODBORNÝ GARANT
OSOBNÍ
VIDEOFORUM
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. 01.02.2017 (09:00 - 10:00 hod.) TERMÍNY VIDEOKONZULTACÍ
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 06.02.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA 18.02.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. 08.03.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 14.03.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 09.03.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 17.03.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 28.03.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Dominika Kadeřábková 01.04.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 05.04.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. 07.04.2017 (11:00 - 13:00 hod.)
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. 09.04.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 10.04.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 21.04.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA 22.04.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. 26.04.2017 (12:30 - 13:30 hod.)
Ing. Dominika Kadeřábková 29.04.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 05.05.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. 05.05.2017 (13:00 - 15:00 hod.)
Ing. Dominika Kadeřábková 13.05.2017 (13:00 - 14:00 hod.)
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 15.05.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 19.05.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA 27.05.2017 (17:00 - 18:00 hod.)
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. 30.05.2017 (12:00 - 13:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 07.06.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 12.06.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. 16.06.2017 (13:00 - 15:00 hod.)
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. 20.06.2017 (09:00 - 10:00 hod.)
Konzultace s akademickým pracovníkem je možná pouze po domluvě prostřednictvím Studijního formuláře nebo e-mailu: jmeno.prijmeni@vsem.cz

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

Mgr. Jana Ambrožová

Mgr. Jana Ambrožová

Psychologie práce a organizace

Více
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Psychologie, Psychologie a sociologie řízení

Více
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Manažerské dovednosti

Více
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA

Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA

Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů

Více
Mgr. Michaela Dvořáková

Mgr. Michaela Dvořáková

Psychologie

Více
Ing. Zuzana Džbánková,  Ph.D.

Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.

Podniková kultura

Více
Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Podniková kultura, Komunikace a komunikační dovednosti, Sociální patologie, Vzdělávání dospělých

Více
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Praktické aplikace

Více
Ing. Hana Holá

Ing. Hana Holá

Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů

Více
Mgr. Lenka Janírková

Mgr. Lenka Janírková

Psychologie

Více
Ing. Dominika Kadeřábková

Ing. Dominika Kadeřábková

Management lidských zdrojů II, Rozvoj lidských zdrojů

Více
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

Výuka v rámci programu ERASMUS

Více
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.

Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.

Management lidských zdrojů

Více
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Management lidských zdrojů, Psychologie

Více
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

Management lidských zdrojů, Personální řízení podniku, Řízení lidských zdrojů, Vyjednávání a řešení konfliktů, Manažerské rozhodování

Více
Mgr. Marie Součková

Mgr. Marie Součková

Praktická aplikace

Více
Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Rozvoj lidských zdrojů, Personalistika, Personální řízení podniku, Management lidských zdrojů

Více