You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Výzkum VŠEM > Interní granty VŠEM > Dny vědy VŠEM

Čas čtení: 1 min.Dny vědy VŠEM

Dny vědy 21.02.2017 od 17:00 hod.

V rámci Dnů vědy VŠEM jsou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované na Vysoké škole ekonomie a managementu. Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce s daty a výsledky. Na setkání jsou zváni všichni, koho by práce na projektech zajímala. Ze strany studentů je možnost se do řešení zapojit a získat podklady pro své písemné práce či praxi v této oblasti.

Výzkumný projekt GCES/0115: Učení se identifikací postojových bloků

 • Informace o projektu, řešitelé, trvání projektu, zaměření, cíle
 • Připravené nové předměty
 • Informace o současném průběhu adaptace Mautic na výuku
 • Informace o publikacích a aplikacích ve výuce – monografie a články v časopisu Ekonomické listy VŠEM
 • Prezentace aktualit (web, metaanalýzy, automatizovatelné indikátory pro metody)

Výzkumný projekt GCES/0315: Hodnocení a rozvoj kvality výuky

 • Informace o projektu, řešitelé, trvání projektu, zaměření, cíle
 • Informace o současném stavu hodnocení výuky a vzdělávání
 • Informace o evaluačních materiálech
 • Informace o sběru dat a vyhodnocení, průběh dalšího sběru a zpracování dat
 • Prezentace výstupů projektu – prezentace na konferencích, odborné a vědecké články

Výzkumný projekt GCES/0416: Vnitřní systém posuzování kvality VŠ

 • Informace o projektu, řešitelka, trvání projektu, zaměření, cíle
 • Informace o dosavadních výstupech a jejich prezentace
 • Informace o změně v postupu řešení projektu

Výzkumný projekt GCES/0516: Etika v řízení vysokých škol

 • Představení výzkumného záměru a základní informace o projektu
 • Přístup k řešení a harmonogram projektu
 • Možnost zapojení pedagogů a studentů VŠEM
 • Spolupráce se Společností pro etiku v ekonomice, podnikání a správě
 • Plánované výstupy

Výzkumný projekt GCES/0816: Flexibilní síťové struktury - Mind Power

 • Základní informace o projektu a fungování týmu Mind Power založeného na myšlence Think tanku
 • Předpokládané typy výstupů, jejich náročnost a způsoby publikování
 • Představení možností zapojení se do projektu, časová náročnost účasti

Výzkumný projekt GCES/0916: Lineární algebra

 • Informace o projektu, řešitelé, trvání projektu, zaměření, cíle
 • Informace o dosavadních výstupech a jejich prezentace
 • Příprava osnovy projektu

Rozvojový projekt R01: SKILL-PORT VŠEM

 • Základní informace o projektu a jeho přínosy
 • Informace o uskutečněných akcích a jejich výstupech
 • Propagace akcí plánovaných v následujícím trimestru
 • Informace, kde zájemci získají další podrobnosti o akcích a možnostech zapojení

Rozvojový projekt R02: Kompetenční centrum

 • Základní informace o projektu
 • Dosavadní přínosy projektu, předpokládaný způsob a čas ukončení
 • Průběh používání interní sociální sítě v rámci výuky PA Leadership, PA Personální marketing