Čas čtení: 2 min.Cizí jazyk

Student musí v rámci své standardní doby studia absolvovat povinně jeden cizí jazyk (anglický/německý), kdy znalostní výstupy z testů jsou na VŠEM rozděleny do čtyř jazykových znalostních úrovní (A0/N0, A1/N1, A2/N2, A3/N3).

 • Volba povinného cizího jazyka (AJ/NJ) je studentem prováděna přihlášením na příslušný zkouškový termín (EZK).
 • V rámci zkouškového soustředění (EZK) je možné absolvovat zkouškový test pouze z jedné výstupní úrovně.
 • Pro zkoušky z cizího jazyka není nutné zachovávat znalostní posloupnost jednotlivých výstupních úrovní (A1/N1, A2/N2, A3/N3).
 • V rámci uzavření studia je nutná klasifikace ze všech studentem zvolených studijních předmětů v rozsahu 1 - 3, pro daný cizí jazyk, bez ohledu na zvolenou výstupní úroveň.
 • Počet zkouškových pokusů je dán standardními podmínkami v rámci kontroly studia na VŠEM (ZK).

Výstupní úrovně anglického/německého jazyka

 • Úroveň A0/N0 - základy jazyka (začátečníci)
 • Úroveň A1/N1 - povinná výstupní úroveň jazyka pro studijní program Bc. (středně pokročilí)
 • Úroveň A2/N2 - povinná výstupní úroveň jazyka pro studijní program Ing./Ph.D. (pokročilí)
 • Úroveň A3/N3 - nepovinně volitelná úroveň jazyka (pokročilí dle oborové specializace studenta)

Uznávání zkoušek z cizího jazyka

Na základě zaslané žádosti studenta, jejíž součástí je předložení akreditovaného zkouškového certifikátu, je možné uznání studijního předmětu z cizího jazyka (podmínky Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy (SERR)), viz Uznávání předmětů/zkoušek

Individuální výuka

Výuka AJ (A1, A2) je realizována prezenční formou v prostorách školy. Výuka NJ (N1, N2) je realizována v rámci distanční formy (individuální samostudium), kdy tempo a rozsah výuky dle doporučených výukových plánů, je plně v kompetenci samotného studenta, tak aby byl schopen na konci studia absolvovat příslušnou výstupní úroveň.

Konverzace AJ

Konverzační výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím na aktuální témata z oblasti ekonomie, ekonomiky, marketingu, managementu, lidských zdrojů. Jednotlivé konverzační hodiny na sebe tématicky nenavazují. Předpokladem účasti na konverzaci je středně pokročilá znalost jazyka, kdy v rámci konverzačních hodin není probírána gramatika.

Vstupní jazykové testy

Do 30 dnů od termínu zápisu do 1. ročníku (Úvod do studia) musí student absolvovat vstupní jazykový test z anglického/německého jazyka, na jehož základě je stanovena úroveň vstupních znalostí.
 • Studenti absolvují vstupní test v rámci vypsaných elektronických zkouškových termínů (EZK).
 • Výsledek vstupního testu má pouze informativní charakter, tzn. bez vlivu na uzavření studia (vyjma studentů s cenovou úrovní Klasik a s uděleným stipendiem).

Hodnocení vstupního testu

TESTPOČET ZÍSKANÝCH BODŮDOPORUČENÍ VŠEM
Anglický jazyk A1
Německý jazyk N1
0 - 30 absolvování kurzu A0/N0
31 - 70 absolvování kurzu A1/N1
71 - 100 absolvování zkoušky A1/N1
Anglický jazyk A2
Německý jazyk N2
0 - 30 absolvování kurzu A1/N1
31 - 70 absolvování kurzu A2/N2
71 - 100 absolvování zkoušky A2/N2

Vzorové testy

AngličtinaNěmčinaFrancouzštinaŠpanělštinaRuštinaItalština
Angličtina A0 Němčina N0 Francouzština F1 Španělština S1 Ruština R1 Italština I1
Angličtina A1 Němčina N1 Francouzština F2 Španělština S2 Ruština R2 Italština I2
Angličtina A2 Němčina N2 Francouzština F3 Španělština S3 Ruština R3 Italština I3