VŠEM > Studium VŠEM > Cizí jazyk

Čas čtení: 2 min.Cizí jazyk

Student musí v rámci své standardní doby studia absolvovat povinně jeden cizí jazyk (anglický/německý), kdy znalostní výstupy z testů jsou na VŠEM rozděleny do dvou jazykových znalostních úrovní (bc/ing).

  • Volba povinného cizího jazyka (AJ/NJ) je studentem prováděna přihlášením na příslušný zkouškový termín (EZK).
  • V rámci zkouškového soustředění (EZK) je možné absolvovat zkouškový test pouze z jedné výstupní úrovně.
  • V rámci uzavření studia je nutná klasifikace ze všech studentem zvolených studijních předmětů v rozsahu 1 - 3, pro daný cizí jazyk.
  • Počet zkouškových pokusů je dán standardními podmínkami v rámci kontroly studia na VŠEM.
  • Výukový plán Anglického jazyka
  • Výukový plán Německého jazyka

Výstupní úrovně anglického/německého jazyka

  • Úroveň Bc. - středně pokročilí
  • Úroveň Ing. - pokročilí

Uznávání zkoušek z cizího jazyka

Na základě zaslané žádosti studenta, jejíž součástí je předložení akreditovaného zkouškového certifikátu, je možné uznání studijního předmětu z cizího jazyka (podmínky Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy (SERR)), viz Uznávání předmětů/zkoušek

Konverzace AJ

Konverzační výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím na aktuální témata z oblasti ekonomie, ekonomiky, marketingu, managementu, lidských zdrojů. Jednotlivé konverzační hodiny na sebe tematicky nenavazují. Předpokladem účasti na konverzaci je středně pokročilá znalost jazyka, kdy v rámci konverzačních hodin není probírána gramatika.

Vstupní jazykové testy

V rámci prvního ročníku musí student absolvovat vstupní jazykový test z anglického/německého jazyka, na jehož základě je stanovena úroveň vstupních znalostí.
  • Studenti absolvují vstupní test v rámci vypsaných elektronických zkouškových termínů (EZK). Studenti distančního studia mohou test absolvovat on-line prostřednictvím zaslaného odkazu.
  • Výsledek vstupního testu má pouze informativní charakter, tzn. bez vlivu na uzavření studia.

Hodnocení vstupního testu

TEST POČET ZÍSKANÝCH BODŮ DOPORUČENÍ VŠEM
Anglický jazyk Bc.
Německý jazyk Bc.
01 - 70 absolvování kurzu Bc.
71 - 100 absolvování zkoušky Bc.
Anglický jazyk Ing.
Německý jazyk Ing.
0 - 30 absolvování kurzu Bc.
31 - 70 absolvování kurzu Ing.
71 - 100 absolvování zkoušky Ing.

Vzorové testy

Angličtina Němčina Francouzština Španělština Ruština Italština
Angličtina A0 Němčina N0 Francouzština F1 Španělština S1 Ruština R1 Italština I1
Angličtina Bc. Němčina Bc. Francouzština F2 Španělština S2 Ruština R2 Italština I2
Angličtina Ing. Němčina Ing. Francouzština F3 Španělština S3 Ruština R3 Italština I3