You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > O VŠEM > Programové dokumenty > Výroční zprávy VŠEM

Čas čtení: 1 min.Výroční zprávy VŠEM

Výroční zprávy Vysoké školy ekonomie a managementu jsou zveřejňovány dle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) každý akademický rok na základě požadavků MŠMT ČR (formát PDF).

Přehled výročních zpráv VŠEM