VŠEM > Zájemci o studium > Příjímací řízení VŠEM

Čas čtení: 4 min.Příjímací řízení VŠEM

ePŘIHLÁŠKA VŠEM

Elektronická forma PŘ

Řádný termín zdarma

Zahájení 2x ročně

1 program 2 diplomy

Zvýhodněné školné

TERMÍNY ZAHÁJENÍ STUDIA
ŘÍJEN 2023 DUBEN 2024
Řádný termín ePřihlášky do 1.10.2023 1.3.2024
Náhradní termín ePřihlášky do - -
Mimořádný termín ePřihlášky do - -
Podání ePřihlášky VŠEM OTEVŘENO UZAVŘENO

ePřihláška a průběh přijetí

  • Zvolit termín zahájení studia (říjen, duben) s přihlášením ke studiu prostřednictvím elektronické ePřihlášky VŠEM do stanoveného termínu (řádný termín bez poplatku).
  • I. kolo - Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) ve formě odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) s možností dodatečné textové odpovědi.
  • II. kolo - Pohovor/osobní konzultace se studijním poradcem zjišťuje motivaci ke studiu pro stávající nebo budoucí profesní kariéru uchazeče, ale je i možností uchazeče pro dotazy v rámci budoucího studia na VŠEM, či pro individuální nastavení studijního plánu i administrace studia.
  • Přihláška ke studiu v řádném termínu je zpoplatněna administrativním poplatkem 1.000 Kč, tento poplatek je splatný při nenastoupení ke studiu.
  • Náhradní termín ePřihlášky VŠEM je zpoplatněn navíc administrativním poplatkem 1.000 Kč (nevratný), mimořádný termín pak podléhá administrativnímu poplatku 2.000 Kč.
  • Absolvování pohovoru je povinné pro uchazeče žádající o Stipendium VŠEM, či s cizí státní příslušností (zjištění úrovně znalostí českého jazyka), na základě vyhodnocení EDPŘ či na základě předchozího studia na VŠEM (uchazeč pozván ze strany VŠEM).
  • Termín pohovoru/konzultace si uchazeč stanovuje individuálně v rámci Rezervačního systému VŠEM.
  • Uchazeči o studium v rámci distanční formy II mohou studium zahájit v individuálních termínech (nejsou vázání stanovenými termíny zahájení studia).
  • Studijní místo je možné uchazeči o studium v termínu zahájení Říjen 2023 garantovat posunutím termínu pro splnění podmínek zápisu do studia, nejpozději však do 1.10.2023. na základě administrativního (rezervačního) poplatku 1.000 Kč (posunutí do 1.7.2023), 2.000 Kč (posunutí do 1.9.2023), 3.000 Kč (posunutí do 1.10.2023). Uhrazený administrativní poplatek je studentovi cenových úrovní Standard, Premium, Exclusive vrácen po absolvování Úvodu do studia.
  • Celkový počet poskytovaných studijních/stipendijních míst u cenové úrovně Klasik je kvantitativně omezen. V případě naplněné kapacity pro dané termíny zahájení studia je uchazeči nabídnuta možnost zahájení studia v nejbližším možném volném termínu pro danou cenovou úroveň, případně mohou využít volných kapacit v jiné cenové úrovni.

Úroveň vzdělání a podklady

Zákonem požadované minimální vzdělání a podklady uchazeče (fotografie, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání) pro zahájení studia/přijetí ke studiu na VŠEM.

Bc./BBA
Ing./MSc. MBA DBA
Maturitní vysvědčení* Bakalářský / Magisterský diplom Bakalářský / Magisterský diplom Magisterský diplom
    Alternativně 5 let manažerské praxe Návrh výzkumného záměru
      Publikační činnost/relevantní praxe

* VŠEM neposuzuje, zda byla absolvována nepovinná profilová zkouška či nikoliv, kdy konkrétní způsob složení maturitní zkoušky nemá vliv na úspěšné absolvování přijímacího řízení a přijetí ke studiu.