VŠEM > Zájemci o studium > Příjímací řízení VŠEM

Čas čtení: 4 min.Příjímací řízení VŠEM

Zvolte termín zahájení studia (Říjen / Leden / Duben), formu studia (Prezenční / Kombinovanou / Distanční) a cenovou úroveň školného (Klasik / Standard / Premium / Exclusive), jedno z více než 100 zaměření studia dle vašich preferencí a zahajte studium na VŠEM!

PŘ UZAVŘENO

PŘ UZAVŘENO

PŘ OTEVŘENO

 • ePřihláška ke studiu

 • I. kolo - Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) ve formě odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) s možností dodatečné textové odpovědi.
 • II. kolo - Pohovor/osobní konzultace (nepovinné) se studijním poradcem zjišťuje motivaci ke studiu pro stávající nebo budoucí profesní kariéru uchazeče, ale je i možností uchazeče pro dotazy v rámci budoucího studia na VŠEM, či pro individuální nastavení studijního plánu i administrace studia.
 • Absolvování pohovoru je povinné pro uchazeče žádající o Stipendium VŠEM, či s cizí státní příslušností (zjištění úrovně znalostí českého jazyka), na základě vyhodnocení EDPŘ či na základě předchozího studia na VŠEM (uchazeč je pozván ze strany VŠEM).
 • Termín pohovoru/konzultace si uchazeč stanovuje individuálně v rámci Rezervačního systému VŠEM.
 • Celkový počet poskytovaných studijních/stipendijních míst u cenové úrovně Klasik je kvantitativně omezen. V případě naplněné kapacity pro dané termíny zahájení studia je uchazeči nabídnuta možnost zahájení studia v nejbližším možném volném termínu pro danou cenovou úroveň, případně mohou využít volných kapacit v jiné cenové úrovni.

  • Elektronická přihláška ke studiu on-line odkudkoli v rámci několika kroků (volba termínu zahájení studia, studijního programu, formy studia, osobní údaje a údaje o předchozím vzdělání).
  • ePřihlášku ke studiu lze odeslat před ukončením předchozího vzdělání, tj. maturitní zkouška | absolutorium.
  • Přihláška ke studiu v řádném termínu je v případě nezahájení studia na VŠEM zpoplatněna administrativním poplatkem 1.000 Kč (administrativní poplatek je splatný při nenastoupení uchazeče ke studiu).
  • Náhradní termín ePřihlášky VŠEM je zpoplatněn navíc administrativním poplatkem 1.000 Kč (nevratný), mimořádný termín pak podléhá administrativnímu poplatku 2.000 Kč.

Garance studijního místa

    • Studijní místo je možné uchazeči o studium v garantovat pro termínu zahájení Leden a Duben posunutím termínu pro splnění podmínek zápisu do studia v rámci administrativního poplatku 1.000 Kč, nejpozději však do uzávěrky přihlášek.
    • V případě termínu zahájení Říjen je možné posunutí na základě administrativního (rezervačního) poplatku 1.000 Kč (posunutí k 1.7.2024), 2.000 Kč (posunutí do 1.9.2024), 3.000 Kč (posunutí do 1.10.2024).
    • Uhrazený administrativní poplatek je vrácen studentovi s cenovou úrovní Premium a Exclusive po absolvování Úvodu do studia na VŠEM.

Úroveň vzdělání a podklady

Zákonem požadované minimální vzdělání a podklady uchazeče (fotografie, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání) pro zahájení studia/přijetí ke studiu na VŠEM.

Bc./BBA
Ing./MSc. MBA DBA
Maturitní vysvědčení** Bakalářský / Magisterský diplom Bakalářský / Magisterský diplom Magisterský diplom
    Alternativně 5 let manažerské praxe Návrh výzkumného záměru
      Publikační činnost/relevantní praxe

** VŠEM neposuzuje, zda byla absolvována nepovinná profilová zkouška či nikoliv, kdy konkrétní způsob složení maturitní zkoušky nemá vliv na úspěšné absolvování přijímacího řízení a přijetí ke studiu.

Můžeme vám poradit?

Informačně poradenské centrum VŠEM

Studijní poradci Informačně poradenského centra VŠEM vás provedou přijímacím řízením i samotným studiem až ke zdárnému absolutoriu!

Průvodci studiem na VŠEM

Přejete si spojit se se studenty VŠEM? Naši studenti jsou vám rádi k dispozici.