VŠEM > Zájemci o studium > Příjímací řízení VŠEM

Čas čtení: 4 min.Příjímací řízení VŠEM

ePŘIHLÁŠKA VŠEM

Elektronická forma PŘ

Řádný termín zdarma

Zahájení 3x ročně

1 program 2 diplomy

Zvýhodněné školné

TERMÍNY ZAHÁJENÍ STUDIA
LEDEN 2022 DUBEN 2022 ŘÍJEN 2021
Řádný termín ePřihlášky do 1.1.2022 1.4.2022 1.9.2021
Náhradní termín ePřihlášky do - - 1.10.2021
Mimořádný termín ePřihlášky do - - -
Podání ePřihlášky VŠEM OTEVŘENO UZAVŘENO UZAVŘENO

ePřihláška a průběh přijetí

  • Zvolit termín zahájení studia (říjen, leden, duben) s přihlášením ke studiu prostřednictvím elektronické ePřihlášky VŠEM do stanoveného termínu (řádný termín bez poplatku).
  • I. kolo - Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) ve formě odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) s možností dodatečné textové odpovědi.
  • II. kolo - Pohovor/osobní konzultace se studijním poradcem zjišťuje motivaci ke studiu pro stávající nebo budoucí profesní kariéru uchazeče, ale je i možností uchazeče pro dotazy v rámci budoucího studia na VŠEM, či pro individuální nastavení studijního plánu i administrace studia.
  • Přihláška ke studiu v řádném termínu je zpoplatněna administrativním poplatkem 1.000 Kč, tento poplatek je splatný při nenastoupení ke studiu.
  • Náhradní termín ePřihlášky VŠEM je zpoplatněn navíc administrativním poplatkem 1.000 Kč (nevratný), mimořádný termín pak podléhá administrativnímu poplatku 2.000 Kč.
  • Absolvování pohovoru je povinné pro uchazeče žádající o Stipendium VŠEM nebo Olympijské stipendium, či s cizí státní příslušností (zjištění úrovně znalostí českého jazyka), na základě vyhodnocení EDPŘ či na základě předchozího studia na VŠEM (uchazeč pozván ze strany VŠEM).
  • Termín pohovoru/konzultace si uchazeč stanovuje individuálně v rámci Rezervačního systému VŠEM.
  • Uchazeči o studium v rámci distanční formy mohou studium zahájit v individuálních termínech (nejsou vázání stanovenými termíny zahájení studia).

Úroveň vzdělání a podklady

Zákonem požadované minimální vzdělání a podklady uchazeče (fotografie, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání) pro zahájení studia/přijetí ke studiu na VŠEM.

Bc.
Ing. MBA Ph.D./DBA
Maturita I. stupeň VŠ I. stupeň VŠ II. stupeň VŠ
Maturitní vysvědčení* Bakalářský / Magisterský diplom Bakalářský / Magisterský diplom Magisterský diplom
    Alternativně 5 let manažerské praxe Návrh výzkumného záměru
    Manažerská/profesní praxe  Publikační činnost/relevantní praxe

*  VŠEM neposuzuje, zda byla absolvována nepovinná profilová zkouška či nikoliv, kdy konkrétní způsob složení maturitní zkoušky nemá vliv na úspěšné absolvování přijímacího řízení a přijetí ke studiu.