VŠEM > Uchazeči VŠEM > Příjímací řízení VŠEM

Čas čtení: 4 min.Příjímací řízení VŠEM

Termíny zahájení studia

Studium je možné zahájit ve třech termínech (říjen, leden, duben), dle osobních a studijních preferencí.

TERMÍNY ZAHÁJENÍ STUDIA
LEDEN 2019DUBEN 2019ŘÍJEN 2019
Uzávěrka pro řádný termín PŘ do 1.1.2019 1.4.2019 1.9.2019
Uzávěrka pro náhradní termín PŘ do 15.1.2019 - -
Přijímací řízení elektronicky elektronicky elektronicky
Podání ePřihlášky VŠEM uzavřeno otevřeno otevřeno

Průběh

  • Přihlášení ke studiu prostřednictvím elektronické ePřihlášky VŠEM (zdarma).
  • I. kolo - Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) ve formě odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) s možností dodatečné textové odpovědi.
  • II. kolo - Pohovor/osobní konzultace (nepovinné) se studijním poradcem zjišťuje motivaci ke studiu pro stávající nebo budoucí profesní kariéru uchazeče, ale i jako možnost pro dotazy v rámci budoucího studia na VŠEM, či pro individuální nastavení studijního plánu i administrace studia.
  • Termín pohovoru/konzultace si uchazeč stanovuje individuálně v rámci Rezervačního systému VŠEM

Úroveň vzdělání a podklady

Zákonem požadované minimální vzdělání (doklad o absolutoriu) a podklady pro zahájení studia na VŠEM.

Bc.
Ing.MBAPh.D.
Maturita I. stupeň VŠ I. stupeň VŠ II. stupeň VŠ
Maturitní vysvědčení Bakalářský / Magisterský diplom Bakalářský / Magisterský diplom Magisterský diplom
    Alternativě 5 let manažerské praxe Návrh výzkumného záměru
    Manažerská/profesní praxe  Publikační činnost a/nebo relevantní praxe