Jak na VŠEM?

Přihláška a přijímací řízení zdarma!

Ke studiu příslušného studijního programu (Bc./Ing./MBA/Ph.D./CŽV) na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím Elektronické přihlášky VŠEM (ePřihláška VŠEM).

Před odesláním ePřihlášky ke studiu

 • Vybrat vhodný studijní program (bakalářský Bc., magisterský Ing./MBA, doktorandský Ph.D.), studijní obor a formu studia (prezenční, kombinovaná).
 • Při vyplňování ePřihlášky přiložit potřebné podklady uchazeče o studium pro registraci ePřihlášky do SIS (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání dle studijních programů, viz Bc. - maturita, Ing./MBA/Ph.D. - vysokoškolský diplom; formuláře k Ph.D.),
 • Vybrat vhodný termín konání přijímacího řízení (II. kolo PŘ) pro říjen / leden / duben.
 • Náhradní a mimořádný termín PŘ je již zpoplatněn.

ePŘIHLÁŠKA VŠEM (elektronický formát)

 • Ke studiu příslušného studijního programu (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky VŠEM (ePřihláška VŠEM).
 • Přihláška ke studiu a řádné termíny přijímacího řízení jsou zdarma a nezávazné.
 • Platnost přijímacího řízení je 12 měsíců.

Po odeslání ePřihlášky ke studiu

 • Vyčkat na zaslání pozvánky k PŘ (II. kolo) na registrovaný e-mail uchazeče (doporučujeme kontrolovat spamovou poštu), jejíž součástí jsou i přihlašovací údaje do SIS VŠEM.
 • Pozvánky na II. kolo PŘ jsou zasílány do 7 dnů od podání přihlášky ke studiu.
 • Zkontrolovat pozvánku k PŘ pro II. kolo a zaslané údaje (ePřihláška VŠEM).
 • Občané cizí státní příslušnosti hradí administrativní poplatek za ePřihlášku VŠEM, viz faktura v SIS VŠEM.