Jak na VŠEM?

Přihláška a přijímací řízení zdarma!

VŠEM realizujeme vysokoškolské studium v rámci bakalářských (Bc.), magisterských (Ing./MBA) a doktorandských (Ph.D.) studijních programů nebo profesních kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky VŠEM (ePřihláška VŠEM).

Odeslání ePřihlášky VŠEM ke studiu

  • Ke studiu příslušného studijního programu (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím nezávazné elektronické přihlášky VŠEM zdarma.
  • Při vyplňování ePřihlášky je nutné přiložit potřebné podklady uchazeče o studium (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání dle studijních programů).
  • Platnost přijímacího řízení je 2 následující termíny zahájení studia

Po odeslání ePřihlášky VŠEM

  • Vyčkat na informativního emailu (doporučujeme kontrolovat spamovou poštu), jehož součástí jsou i přihlašovací údaje do SIS VŠEM a odkaz k vyplnění Elektronického dotazníku přijímacího řízení.
  • Součástí emailu je odkaz do rezervačního systému, ve kterém si uchazeč může zvolit termín a čas nepovinné konzultace.
  • Občané cizí státní příslušnosti uhradí administrativní poplatek za ePřihlášku VŠEM (o vystavení faktury jsou informováni emailem).

Přijímací řízení VŠEM a studium na míru

VŠEM nabízí jako jediná vysoká škola v České republice sestavení studia na míru individuálním potřebám každého uchazeče, včetně nastavení administrace studia, a to v rámci nepovinné osobní konzultaci se studijním poradcem VŠEM.

  • Na základě osobní konzultace vyhodnotí studijní poradce společně s uchazečem studijní program (Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA / Ph.D.), obor studia a specializaci, které nejlépe odpovídají představám a potřebám uchazeče.
  • Studijní poradce doporučí jednu ze čtyř nabízených forem studia (prezenční / kombinovaná I / kombinovaná II / distanční).
  • K individuálnímu nastavení studijních poplatků/školného, slouží výběr jedné ze tří nabízených cenových úrovní (STIPENDIUM, PREMIUM, EXCLUSIVE).