Jak na VŠEM?

Přihláška a přijímací řízení zdarma!

VŠEM realizujeme vysokoškolské studium v rámci bakalářských (Bc.), magisterských (Ing./MBA) a doktorandských (Ph.D.) studijních programů nebo profesních kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky VŠEM (ePřihláška VŠEM).

Odeslání ePřihlášky VŠEM ke studiu

  • Ke studiu příslušného studijního programu (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím nezávazné elektronické přihlášky VŠEM zdarma.
  • Při vyplňování ePřihlášky je nutné přiložit potřebné podklady uchazeče o studium (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání dle studijních programů).
  • Volba vhodného termínu konání přijímacího řízení (II. kolo PŘ) pro říjen / leden / duben.
  • Platnost přijímacího řízení je 2 následující termíny zahájení studia

Po odeslání ePřihlášky VŠEM

  • Vyčkat na zaslání pozvánky k PŘ (II. kolo) na registrovaný e-mail uchazeče (doporučujeme kontrolovat spamovou poštu), jejíž součástí jsou i přihlašovací údaje do SIS VŠEM.
  • Pozvánky na II. kolo PŘ jsou zasílány do 7 dnů od podání přihlášky ke studiu.
  • Občané cizí státní příslušnosti hradí administrativní poplatek za ePřihlášku VŠEM, viz faktura v SIS VŠEM.

Přijímací řízení VŠEM a studium na míru

VŠEM nabízí jako jediná vysoká škola v České republice sestavení studia na míru individuálním potřebám každého uchazeče, včetně nastavení administrace studia, a to v rámci II. kola přijímacího řízení při osobní konzultaci se studijním poradcem VŠEM.

  • Na základě osobní konzultace vyhodnotí studijní poradce společně s uchazečem studijní program (Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA / Ph.D.), obor studia a specializaci, které nejlépe odpovídají představám a potřebám uchazeče.
  • Studijní poradce doporučí jednu ze čtyř nabízených forem studia (prezenční / kombinovaná I / kombinovaná II / distanční).
  • K individuálnímu nastavení studijních poplatků/školného, slouží výběr jedné ze tří nabízených cenových úrovní (STIPENDIUM, PREMIUM, EXCLUSIVE).