Jak na VŠEM?

Stupeň a zaměření vzdělání

Stupeň a zaměření vzdělání

Výukové dny a jejich četnost

Výukové dny a jejich četnost

 • Prezenční (všední dny po - pá)
 • Kombinovaná I (víkendy so - ne)
 • Kombinovaná II (jednou za trimestr)
 • Distanční (samostudium a konzultace)
Individualizace a nabídka služeb

Individualizace a nabídka služeb

 • STANDARD od 30.000 Kč/rok
 • PREMIUM od 40.000 Kč/rok pro komfort
 • EXCLUSIVE + 20.000 Kč/rok pro maximální individualizaci
Zvolte termín zahájení studia

Zvolte termín zahájení studia

 • Zahájení 3x ročně (leden / duben / říjen)
 • ePřihláška VŠEM zdarma
 • Platnost PŘ 12 měsíců
Studium a jeho průběh

Studium a jeho průběh

Průběh a forma přijímacího řízení

Průběh a forma přijímacího řízení

 • Elektronický dotazník (I. kolo povinné)
 • Pohovor/osobní konzultace (II. kolo nepovinné)
 • Výzkumný záměr (III. kolo pouze Ph.D.)

VŠEM realizujeme vysokoškolské studium v rámci bakalářských (Bc.), magisterských (Ing./MBA) a doktorandských (Ph.D.) studijních programů nebo profesních kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky VŠEM / ePřihláška VŠEM

Odeslání ePřihlášky VŠEM ke studiu

 • Ke studiu příslušného studijního programu (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) na VŠEM se uchazeč o studium přihlašuje prostřednictvím nezávazné elektronické přihlášky VŠEM zdarma.
 • Při vyplňování ePřihlášky je nutné přiložit potřebné podklady uchazeče o studium (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání dle studijních programů).
 • Platnost přijímacího řízení je 2 následující termíny zahájení studia

Po odeslání ePřihlášky VŠEM

 • Vyčkat na informativního emailu (doporučujeme kontrolovat spamovou poštu), jehož součástí jsou i přihlašovací údaje do SIS VŠEM a odkaz k vyplnění Elektronického dotazníku přijímacího řízení.
 • Součástí emailu je odkaz do rezervačního systému, ve kterém si uchazeč může zvolit termín a čas nepovinné konzultace.
 • Občané cizí státní příslušnosti uhradí administrativní poplatek za ePřihlášku VŠEM (o vystavení faktury jsou informováni emailem).

Přijímací řízení VŠEM a studium na míru

VŠEM nabízí jako jediná vysoká škola v České republice sestavení studia na míru individuálním potřebám každého uchazeče, včetně nastavení administrace studia, a to v rámci nepovinné osobní konzultaci se studijním poradcem VŠEM.

 • Na základě osobní konzultace vyhodnotí studijní poradce společně s uchazečem studijní program (Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA / Ph.D.), obor studia a specializaci, které nejlépe odpovídají představám a potřebám uchazeče.
 • Studijní poradce doporučí jednu ze čtyř nabízených forem studia (prezenční / kombinovaná I / kombinovaná II / distanční).
 • K individuálnímu nastavení studijních poplatků/školného, slouží výběr jedné ze tří nabízených cenových úrovní (STIPENDIUM, PREMIUM, EXCLUSIVE).