VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Studijní konzultace

20. 11. 2012 01:00 vytvořil:
V rámci každého trimestru jsou pravidelně vypisovány konzultační hodiny jednotlivých kateder. Konzultace se konají v lektorských místnostech (4. patro), případně v lektorem stanovené učebně. Přihlášení na konzultaci není vyžadováno, student si pouze předem připraví podklady pro konzultaci. Studijní konzultace ke studijním předmětům/modulům také probíhají v rámci vypsaných konzultací lektorů v pracovních dnech dle studijních předmětů (13.00 - 13.30 hod.), viz Kalendář výuky a zkoušek. Studenti, kterým nevyhovuje stanovený systém konzultačních hodin na VŠEM mohou využít mimořádné termíny studijních konzultací.

Jdi zpět