VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM

Čas čtení: 1 min.Stipendia VŠEM

Základním stipendijním programem VŠEM je cenová úroveň STIPENDIUM (tj. snížená cena ročního školného), které je možné navýšit až na 100% ročního školného v rámci STIPENDIA VŠEM.

Cenová úroveň Stipendium

Cenová úroveň Stipendium obsahuje sníženou cenu ročního školného pro studijní programy (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) realizované na VŠEM v daném akademickém roce, při splnění jedné z podmínek.
  • Studijní průměr (výsledky z předchozího studia na SŠ/VŠ)
  • Váleční veteráni ČR (dle Zákona č. 170/2002 Sb.)
  • Neziskové organizace (zaměstnanci NGO)
  • Zdravotnictví (zaměstnanci zdravotnických a sociálních zařízení)
  • Vrcholový sport (členové reprezentace ČR v olympijských sportech)
  • Hendikepovaní a zdravotně postižení (držitelé průkazů ZTP)
  • Svobodné matky/samoživitelky

Stipendium VŠEM

Cenovou úroveň Stipendium je možné navýšit až na 100% ročních studijních poplatků tzv. STIPENDIEM VŠEM, a to za mimořádné studijní, sportovní, rozvojové, výzkumné nebo mimostudijní aktivity uchazeče/studenta, při splnění stanovených kritérií.

Sociální a ubytovací stipendium (MŠMT ČR)

Vyplacení stipendií/přídavků na dítě (sociální stipendium) a příspěvku na ubytování (ubytovací stipendium), stanovuje vysokoškolský zákon č.111/1998 Sb. a podmínky MŠMT ČR, které uvedená stipendia proplácí.