VŠEM > Studium VŠEM > Studium VŠEM do 2020 > Stipendia VŠEM

Čas čtení: 1 min.Stipendia VŠEM

Nabídka stipendia v rozsahu 0 až 100% ročního školného při splnění stanovených podmínek v rámci tzv. STIPENDIA VŠEM.
  • Studijní výsledky
  • Sportovci (Olympijské stipendium)
  • Zdravotně hendikepovaným
  • Válečným veteránům
  • Zaměstnancům neziskových a zdravotních organizací
  • Rozvojové, společenské, výzkumné nebo studijní aktivity uchazeče/studenta
  • Sociální a ubytovací (MŠMT ČR)

Olympijské stipendium

Olympijské stipendium (OS) je udělováno ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV) sportovcům, trenérům a metodickým pracovníkům. OS umožňuje bezplatné individuální studium na VŠEM, a to s ohledem na časové možnosti vrcholového sportovce v rámci formy individuálního studijního plánu (ISP).

Sociální a ubytovací stipendium (MŠMT ČR)

Vyplacení stipendií/přídavků na dítě (sociální stipendium) a příspěvku na ubytování (ubytovací stipendium), stanovuje vysokoškolský zákon č.111/1998 Sb. a podmínky MŠMT ČR, které uvedená stipendia proplácí.