VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM

Čas čtení: 1 min.Stipendia VŠEM

Nabídka stipendia v rozsahu 0 až 100% ročního školného při splnění stanovených podmínek v rámci tzv. STIPENDIA VŠEM. Součastí stipendijního programu VŠEM jsou též zvýhodněné cenové úrovně Klasik a Standard.

Komu je udělováno Stipendium VŠEM

  • Za rozvojové, společenské, výzkumné nebo studijní aktivity uchazeče/studenta
  • Za studijní výsledky uchazeče/studenta
  • Sportovcům (Reprezentace ČR)
  • Zdravotně hendikepovaným
  • Válečným veteránům
  • Zaměstnancům neziskových a zdravotních organizací
  • Svobodným matkám/samoživitelky

Zvýhodněné školné pro občany Ukrajiny

VŠEM v rámci společenské odpovědnosti poskytuje občanům Ukrajiny čerpání zvýhodněných cenových úrovní Standard a Klasik, které jsou součástí Stipendijního programu VŠEM.

  • Zaslání přihlášky ke studia na studijní program Bc./BBA či Ing./MSc.
  • Absolvování I. kola přijímacího řízení (Elektronický dotazník přijímacího řízení)  a II. kola přijímacího řízení (ústní pohovor)
  • Plnění stanovených podmínek cenové úrovně Klasik či Standard bez závazku úhrady celé standardní doby studia.

Sociální a ubytovací stipendium (MŠMT ČR)*

Vyplacení stipendií/přídavků na dítě (sociální stipendium) a příspěvku na ubytování (ubytovací stipendium), stanovuje vysokoškolský zákon č.111/1998 Sb. a podmínky MŠMT ČR, které uvedená stipendia proplácí.

Udělená stipendia VŠEM

Historický přehled souhrnných ročních částek (v tisících Kč za posledních 6 let) ze všech udělených stipendií financovaných VŠEM (pozn. nezahrnuje sociální a ubytovací stipendia hrazená z rozpočtu MŠMT ČR*).

2017 2018 2019 2020 2021
2022
9.328 9.622 9.723 10.415 13.165 19.895