VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM

Čas čtení: 1 min.Stipendia VŠEM

Nabídka stipendia v rozsahu 0 až 100% ročního školného při splnění stanovených podmínek v rámci tzv. STIPENDIA VŠEM.

Komu je udělováno Stipendium VŠEM

  • Za rozvojové, společenské, výzkumné nebo studijní aktivity uchazeče/studenta
  • Za studijní výsledky uchazeče/studenta
  • Sportovcům (Reprezentace ČR/SR, Olympijské stipendium)
  • Zdravotně hendikepovaným
  • Válečným veteránům
  • Zaměstnancům neziskových a zdravotních organizací
  • Svobodným matkám/samoživitelky

Olympijské stipendium

Olympijské stipendium (OS) je udělováno ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV) sportovcům, trenérům a metodickým pracovníkům. OS umožňuje bezplatné individuální studium na VŠEM, a to s ohledem na časové možnosti vrcholového sportovce v rámci formy individuálního studijního plánu (ISP).

Sociální a ubytovací stipendium (MŠMT ČR)*

Vyplacení stipendií/přídavků na dítě (sociální stipendium) a příspěvku na ubytování (ubytovací stipendium), stanovuje vysokoškolský zákon č.111/1998 Sb. a podmínky MŠMT ČR, které uvedená stipendia proplácí.

Udělená stipendia VŠEM

Historický přehled souhrnných ročních částek (v tisících Kč za posledních 5 let) ze všech udělených stipendií financovaných VŠEM (pozn. nezahrnuje sociální a ubytovací stipendia hrazená z rozpočtu MŠMT ČR*).

2017 2018 2019 2020 2021
9.328 9.622 9.723 10.415 13.165