VŠEM > Informace VŠEM > Předpisy VŠEM

Čas čtení: 1 min.Předpisy VŠEM

Vedení a orgány VŠEM, akademická a výzkumná pracoviště (katedry, výzkumná pracoviště VŠEM), administrativní pracoviště (oddělení) a členové akademické obce VŠEM (studenti, zaměstnanci) se při své činnosti a působení řídí vnitřními předpisy, interními předpisy a Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

Vnitřní předpisy VŠEM

  • Disciplinární řád VŠEM (platnost a účinnost dnem registrace 30.5.2017) upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům VŠEM.
  • Pravidla zajišťování kvality (platnost a účinnost dnem registrace 30.5.2017)upravují standardy vnitřního hodnocení kvality (zejm. činnost orgánu pro vnitřní hodnocení kvality, postupy hodnocení a zajišťování vzdělávací a tvůrčí činnosti schvalování a uskutečňování studijních programů).
  • Statut VŠEM (platnost a účinnost dnem registrace 30.5.2017)
  • Studijní a zkušební řád (platnost a účinnost dnem registrace 30.5.2017)
  • Stipendijní řád VŠEM (platnost a účinnost dnem registrace 30.5.2017) upravuje druhy stipendií udělovaných VŠEM, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Interní předpisy VŠEM

Provozní a bezpečnostní předpisy