VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum

Informačně poradenské centrum realizuje kompletní administrativní agendu na VŠEM:

  • Úřední doba IPC VŠEM: Pondělí - Neděle: 12 - 17 hod.

  • Přijímací řízení: organizace přijímacího řízení, osobní konzultace, den otevřených dveří, uznání předmětů, individuální studijní plány a úvod do studia.
  • Administrace studia: poradenství, zkoušky a písemné práce, studijní poplatky, potvrzení o studiu, studijní literatura, program Erasmus+, přerušení studia, prodloužení studia, zanechání studia, uzavření a ukončení studia.
  • Kontrola studia: praktické aplikace, závěrečné práce, závěrečné zkoušky a obhajoby.

Ing. Monika Černohorská

Studijní poradce

Mgr. Markéta Eidrnová

Studijní poradce

Bc. Tereza Hájková

Studijní poradce

Viola Karičková

Studijní poradce

Bc. Vanda Kremserová

Studijní poradce

Ing. Kateřina Medová

Studijní poradce

Barbora Měchurová

Studijní poradce

Mgr. Kateřina Mihlová

Studijní poradce

Barbora Pezová, DiS.

Studijní poradce

Ing. Marie Žabková

Studijní poradce