VŠEM > Výzkum a projekty

Čas čtení: 2 min.Výzkum a projekty

Projekty VŠEM

Výzkum na VŠEM

Výzkumná činnost realizována Vysokou školou ekonomie a managementu, Centrum ekonomických studií VŠEM (výzkumné organizace dle Zákona č. 130/2002 Sb.) a Centrem Inovačních studií VŠEM.

Projekty VŠEM jsou realizovány v rámci podpory studijních programů a vzdělávacího systému, ale i jako nedílná součást společenské odpovědnosti VŠEM.

Smluvní výzkum VŠEM

Výzkumné a rozvojové projekty realizované VŠEM s externími partnerskými subjekty (tj. výzkumné organizace, právnické osoby), do nichž jsou zapojeni akademičtí pracovníci VŠEM a spolupracující subjekty.

Centrum ekonomických studií (CES VŠEM)

Centrum ekonomických studií VŠEM (CES VŠEM) je výzkumným pracovištěm VŠEM se zaměřením na institucionální kvalitu, inovační výkonnost, využití informačních a komunikačních technologií a rovněž kvalitu lidských zdrojů. Vědecko-výzkumné výstupy jsou realizovány v rámci recenzovaného časopisu Ekonomické listy VŠEM.

Centrum inovačních studií (CIS VŠEM)

Realizuje řadu progresivních mezinárodních výzkumů, zaměřených především na sociální inovace. Mezi nejvýznamnější výzkumné aktivity CIS VŠEM patří Výzkum inovačnosti programu ESF v ČR v mezinárodním srovnání, příprava projektu Inovační akademie ve spolupráci se zahraničními partnery, mezinárodní výzkum ekonomických faktorů a efektů sociálních inovací (projekt SIMPACT). Od roku 2011 je CIS členem mezinárodního konsorcia EMS vedeného ISI Fraunhofer v Karlsruhe.

Ekonomické listy VŠEM

Odborný, vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM) Ekonomické listy VŠEM (vydáván od 31.5.2010) tematicky navazuje na předchozí vydávání Bulletinu CES VŠEM, kdy v časopise jsou publikovány původní práce a to jak v českém, tak i anglickém jazyce, které procházejí anonymním řízením.

Inovace VŠEM

Inovace vytvářejí IMPAKT = změnu s ekonomickou a sociální hodnotou - pro business, pro společnost, pro lidi, pro politiku. Inovace s největším impaktem se odehrávají na průsečících mezi ekonomickými a sociálními sférami, mezi technologiemi a společností, mezi ziskovým, neziskovým sektorem a vládou, mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi.