VŠEM > Studium VŠEM > Studentské aktivity

Studentské aktivity

Studenti se mohou aktivně podílet na projektech a propagaci VŠEM!

Hlavním posláním mimoškolních, respektive studentských aktivit VŠEM je podpora tvůrčích schopností studentů v návaznosti na propagaci vysokoškolského studia a samotné vysoké školy v kontextu vnímání její vzdělávací, výzkumné, informační a ediční činnosti širokou veřejností, a to na základě různorodých společenských a odborných aktivit.

Studenti VŠEM mohou zasílat vlastní návrhy na zajímavé hosty či volnočasové aktivity, které jsou realizovatelné dle jejich možností, nebo si vybírají z následujícího Přehledu studentských aktivit VŠEM.

Obecné informace

 • Studenti přichází s vlastními návrhy, které jsou realizovatelné dle jejich preferencí, nebo si vybírají z Přehledu studentských aktivit VŠEM, který slouží především pro inspiraci.
 • Studentské aktivity jsou schvalovány ze strany VŠEM, která rovněž připravuje harmonogram aktivit a událostí.
 • Každý student je povinný seznámit se s Častými dotazy (FAQ) ke studentským aktivitám před tím, než se rozhodne danou aktivitu realizovat.
 • Bodové ohodnocení jednotlivých aktivit je pouze orientační, kdy záleží na celkové kvalitě provedení dané aktivity.
 • Pokud se na aktivitě podílí více studentů, body jsou rozděleny poměrově.
 • Body za studentské aktivity jsou evidovány v SIS VŠEM/eIndex/ABS (nejpozději do 14 dnů od proběhnutí dané aktivity), kde je uvedený bodový stav v rámci aktuálního AR.
 • Studenti realizují studentské aktivity vždy do konce ročníku dle termínu zahájení studia (do 1.7./1.1./1.4.), v posledním ročníku do termínu uzavření studia (do 10.6./10.10./10.1.).
 • Body získané nad stanovený limit se převádějí do dalšího ročníku.
 • Prezenční studenti min. 20 bodů/AR
 • Kombinovaní a distanční studenti min. 15 bodů/AR

Pokyny k plnění studentských aktivit VŠEM

Student vždy zasílá svůj návrh či vybranou aktivitu ze seznamu v podobě vyplněného on-line formuláře k danému typu aktivity (pokud není uvedeno jinak). U aktivit, které již proběhly (např. volnočasové aktivity), je nutné zaslat závěrečnou zprávu. Před vyplněním příslušných formulářů doporučujeme nahlédnutí do vzorově vyplněných formulářů.

Zaslané návrhy i závěrečné výstupy jsou posuzovány Administrativní komisí VŠEM, kdy na jejich vyřízení je lhůta 5-10 dnů. Následně je student informován prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM.

 • Pro vyplnění formuláře je nutné přihlásit se do aplikace MS Forms použitím stejných přihlašovacích údajů jako do SIS VŠEM.
 • Každá z aktivit může být realizována max. 1x/AR.
 • V případě, že se student k aktivitě závazně zaregistruje / bude mu schválena a poté nebude aktivita realizována, ADK VŠEM rozhodne o udělení administrativních bodů.
 • Student se nemůže odvolávat proti rozhodnutí ADK VŠEM o přidělení bodů, respektive student sám zodpovídá za správnost informací uvedených ve formuláři/v závěrečné zprávě a není možné následně doplňovat další podklady.

Přehled studentských aktivit VŠEM pro AR 2021/2022

 

Praktické aplikace VŠEM

Praktické aplikace VŠEM

Realizace / odborné vedení praktické aplikace studentem.

 • Formulář k realizaci Praktické aplikace
 • Nutné předchozí schválení Akademickou radou VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Před realizací je nutné absolvovat ukázkovou prezentaci a zaslat finální verzi prezentace semináře.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy), příp. dle individuální dohody.
 • Až plný počet bodů / rok
Společenské akce

Společenské akce

Návrh a realizace společenských a vzdělávacích akcí VŠEM (např. Měsíc marketingu, Marketingový festival, Studentské konference, atd.).

 • Formulář k organizaci společenských akcí
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, organizaci, průběh, dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • Až plný počet bodů / rok
Vedení studijní skupiny

Vedení studijní skupiny

Komunikace se studijní skupinou, poradenství, informování o aktualizacích, komunikace s vedoucí IPC.

Průvodce studiem na VŠEM

Průvodce studiem na VŠEM

Komunikace s uchazeči o studium na VŠEM, zodpovídání dotazů z pohledu studenta s podporou IPC VŠEM.

 • Kapacita této aktivity je pro AR 2021/2022 již naplněna.
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Průběžná aktivita během celého roku.
 • Možnost zachování částečné anonymity pomocí využívání speciální e-mailové adresy.
 • Před aktivitou nutné zaškolení ze strany IPC.
 • Až plný počet bodů / rok
Pobyty / exkurze pro studenty

Pobyty / exkurze pro studenty

Organizace sportovních kurzů / pobytů či exkurzí do firem / provozoven.

 • Formulář k organizaci kurzu / exkurze
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), organizační zajištění akce, minimální účast studentů (10 - 20, dle typu akce), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 - 15 bodů (dle časové náročnosti)
Osobnost z praxe

Osobnost z praxe

Zajištění odborníka z praxe, který by se podílel (jednorázově) na výuce tematicky blízké oboru hosta.

 • Formulář s představením osobnosti z praxe
 • Nutné předchozí schválení Akademickou radou VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hostem), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy, výuku), příp. dle individuální dohody.
 • 5 - 10 bodů
Hosté VŠEM

Hosté VŠEM

Přednáškový cyklus Hosté VŠEM (výběr a doporučení veřejně známé osobnosti).

 • Formulář Hosté VŠEM
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 bodů
Skill-Port VŠEM / Mind-Power VŠEM

Skill-Port VŠEM / Mind-Power VŠEM

Realizace přednáškového cyklu Skill-Port VŠEM / Mind-Power VŠEM - forma praktického workshopu.

 • Formulář Skill-Port VŠEM / Mind-Power VŠEM
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 7 bodů
Mezinárodní studentský klub VŠEM

Mezinárodní studentský klub VŠEM

Soustavná a dlouhodobá práce s mezinárodními studenty VŠEM.

 • Kapacita této aktivity je pro AR 2021/2022 již naplněna.
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Organizace volnočasových aktivit, studijní tutoring, podpora v rámci administrace studia, členství v MSK.
 • Nutná znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
 • 5 - 10 bodů / rok
Tvorba / překlad titulků pro Videolearning

Tvorba / překlad titulků pro Videolearning

Vytváření nebo překlad titulků pro jednotlivé studijní předměty VŠEM.

 • Titulky v českém, anglickém i ruském jazyce na úrovni rodilého mluvčího.
 • Student titulky přepisuje dle mluveného slova ve videolearningu.
 • Závazná registrace pro tuto aktivitu bude probíhat od 12. do 23.04.2022 prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.
 • Termín pro zpracování aktivity: 1 trimestr
 • 5 bodů (ČJ) / 10 bodů (cizí jazyk)
Sociální sítě VŠEM

Sociální sítě VŠEM

Předávání zkušeností se studiem na VŠEM v rámci sociálních sítí, zapojení se do diskuzí, sdílení příspěvků s označením @studium_vsem (na Instagramu) nebo @Vysoká škola ekonomie a managementu (na Facebooku).

 • Formulář k zaznamenané propagační aktivitě
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc) ke konci ročníku/AR (není předem schvalováno ze strany VŠEM).
 • Propagace školy a akcí pořádaných školou na sociálních sítích.
 • Jedná se o soustavnou spolupráci (roční).
 • Doporučení na jehož základě se uchazeč přihlásí na VŠEM (uvede v ePřihlášce VŠEM v sekci "motivace ke studiu").
 • Tato aktivita je určena pouze pro aktivní uživatele sociálních sítí.
 • 5 - 10 bodů / rok
Rozhovor se studentem (video)

Rozhovor se studentem (video)

Rozhovor s úspěšným studentem či absolventem VŠEM, který se s diváky podělí o svůj životní příběh a zkušenosti se studiem na VŠEM.

Sportovní a volnočasové aktivity

Sportovní a volnočasové aktivity

Návrh a realizace volnočasových sportovních a kulturních akcí pro studenty a absolventy VŠEM.

 • Formulář ke sportovním a volnočasovým aktivitám
 • V případě potřeby součinnosti ze strany VŠEM je nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Pokud byla akce již realizována, student zasílá vyplněný formulář (výstup z akce včetně fotodokumentace) zpětně (není předem schvalováno ze strany VŠEM). Podmínkou je splnění minimální účasti studentů.
 • Student dále zajišťuje přípravu a organizaci akce, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), minimální účast studentů (10), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 3 - 7 bodů
Spolupráce se střední školou

Spolupráce se střední školou

Zprostředkování spolupráce mezi VŠEM a zástupci střední školy (prezentace studentů, zaměstnanců VŠEM, možnost distribuce propagačních materiálů apod.).

 • Formulář pro závěrečnou zprávu z již realizované spolupráce
 • Student zasílá informace o škole a návrh konkrétního způsobu spolupráce včetně možných termínů/období.
 • Závazná registrace zájemců o propagační materiály pro vyvěšení na vybrané střední škole bude probíhat od 12. do 23.04.2022 prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM. (S předstihem je nutné zjistit, zda je vyvěšení možné a jaké formáty jsou ze strany SŠ preferovány.)
 • V případě prezentace je nutné absolvovat ukázkovou prezentaci se zástupci VŠEM.
 • 5 bodů
Ekonomické listy VŠEM / Výzkum CES VŠEM

Ekonomické listy VŠEM / Výzkum CES VŠEM

Tvorba odborných recenzovaných článků na daná témata ve spolupráci s lektory VŠEM.

 • Spolupráce na výzkumné činnosti VŠEM v rámci Centra ekonomických studií VŠEM a Centre for innovation studies VŠEM.
 • Student zasílá informaci ohledně oblasti svého zájmu, na jejíž základě mu je doporučen lektor vhodný k oslovení.
 • 5 bodů
Překlad podkladů

Překlad podkladů

Překlad studijních, administrativních či propagačních materiálů (např. pokyny, informační letáky, plakáty, apod.) do cizího jazyka.

 • Nutná znalost zvoleného cizího jazyka na velmi pokročilé úrovni či rodilého mluvčí. V případě kvalitního překladu je možné aktivitu realizovat opakovaně.
 • Z přihlášených studentů bude vytvořena databáze překladatelů.
 • Závazná registrace pro tuto aktivitu bude probíhat od 12. do 23.04.2022 prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.
 • 5 bodů
Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, kde studenti VŠEM mohou vykonávat odbornou praxi.

Smluvní výzkum

Smluvní výzkum

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, která má zájem o zpracování výzkumu v oblasti ekonomiky/managementu/marketingu/lidských zdrojů.

 • Formulář ke zprostředkování smluvního výzkumu
 • Student předem kontaktuje vybranou organizaci a následně zasílá vyplněný formulář s návrhem smluvního výzkumu k posouzení ADK VŠEM (čeho se výzkum bude týkat, apod.).
 • Podpis smlouvy o smluvním výzkumu.
 • Student zajistí podpis smlouvy, zašle podepsanou smlouvu.
 • Vzor smlouvy v požadované oblasti výzkumu bude studentovi zaslán na požádání.
 • 5 bodů
Úprava prezentací pro Videolearning/výuku

Úprava prezentací pro Videolearning/výuku

Formální úprava prezentací pro jednotlivé studijní předměty VŠEM.

 • Přepis textu do vzorové prezentace a formátování.
 • Pro trimestr Duben 2022 nebude vypsáno přihlašování na tuto aktivitu.
 • Termín pro zpracování aktivity: 1 trimestr
 • 3 body
Akce VŠEM

Akce VŠEM

V průběhu roku jsou studenti oslovováni ze strany VŠEM s nabídkou organizační podpory na vybraných akcích.

 • Den otevřených dveří - uvádění uchazečů, odpovídání na otázky uchazečů z pohledu studenta. Zpravidla od 17 hod., cca 3 hodiny.
 • Promoce - navádění hostů, práce v šatně.
 • Hosté VŠEM a jiné akce - navádění hostů, práce v šatně.
 • 2 - 5 bodů / akce
Slevy pro studenty / absolventy VŠEM

Slevy pro studenty / absolventy VŠEM

Zprostředkování slev pro studenty a absolventy VŠEM v rámci zaměstnavatele, případně vlastní společnosti studenta.

 • Formulář k zajištění studentských slev
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Slevy se musí týkat vzdělávání, předplatného, členství, kulturních a společenských akcí, literatury, vzdělávacích a rozvojových kurzů, cestování, atd. Preferovány jsou především nabídky od studentů a absolventů VŠEM, tj. jejich vlastní projekty a společnosti.
 • Nelze akceptovat slevové nabídky týkající se např. nákupu oblečení, kosmetiky, elektroniky, apod.
 • Sleva musí být platná po dobu min. 6 měsíců.
 • 2 - 5 bodů
Podcasty VŠEM

Podcasty VŠEM

Student připraví podcast zaměřující se buď na jeho osobní pohled na VŠEM (pozitiva, negativa, jak probíhá studium, tipy na hladký průběh studia, apod.), administrativní postupy nebo na odborné téma z praxe (finance, daně, právo, ekologie, apod.).

 • Formulář k návrhu podcastu
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář). V případě administrativních postupů je nutné zaslat předem i scénář kvůli kontrole správnosti informací.
 • Délka trvání cca 20-40 minut.
 • Nahrávku student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Možnost natočit v Audiovizuálním studiu VŠEM.
 • 2 - 5 bodů / podcast (v závislosti na kvalitě a originalitě nahrávky)
Dobročinné aktivity

Dobročinné aktivity

Fyzické zapojení do dobročinné aktivity, např. darování krevních složek, realizace/aktivní participace na charitativní akci/sbírce, pomoc potřebným (např. výpomoc v domově pro seniory, dětském domově, zvířecím útulku, atd.), šíření povědomí o charitativních projektech, apod.

 • Formulář pro závěrečnou zprávu
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc sdílených příspěvků) ke konci daného trimestru zástupcům dobročinného spolku Studenti VŠEM pomáhají na studentivsempomahaji@gmail.com.
 • Student zdokumentuje svou dobročinnou aktivitu (foto/video) a výsledek uveřejní na sociálních sítích s označením @studium_vsem a @studentivsempomahaji (na Instagramu) nebo @Vysoká škola ekonomie a managementu a @Studenti VŠEM pomáhají (na Facebooku).
 • Ve vybraných případech může ADK VŠEM aktivitu vyhodnotit jako celoroční.
 • Odeslání finančního daru a podobné jednorázové zapojení nelze chápat jako plnohodnotné zapojení do této aktivity.
 • 1 - 5 bodů / trimestr
Spolupráce na video obsahu VŠEM

Spolupráce na video obsahu VŠEM

Krátké video na jedno z navrhovaných témat (případně vlastní téma).

 • Student video natáčí buď sám, kdy ze strany VŠEM je zajištěna postprodukce (střih a zveřejnění), nebo ve spolupráci s Audiovizuálním studiem VŠEM.
 • Formát videa je k dispozici na kanále Youtube VŠEM.
 • Video student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Bodové ohodnocení záleží na kvalitě a originalitě nahrávky.
 • V rámci AR je možné vytvořit více videí pod podmínkou, že každé bude tematicky jiné.
 • 1 - 5 bodů / téma
GIFy VŠEM

GIFy VŠEM

Student vytvoří sérii GIFů s motivem VŠEM k uveřejnění na sociálních sítích.

 • Student zasílá připravené návrhy svých GIFů k posouzení Administrativní komisí VŠEM, kdy v případě schválení je ze strany VŠEM zajištěno jejich zveřejnění.
 • Při vytváření GIFů se prosím řiďte těmito pokyny.
 • Inspirovat se můžete již vytvořenými GIFy s tématikou VŠEM.
 • 1 - 5 bodů (v závislosti na kvalitě a originalitě provedení)
Účast na společenských akcích

Účast na společenských akcích

Absolventská setkání, Studentské konference, Studentské akce (Seznamovák, Zimovák, Zakončovák), sportovní aktivity a reprezentace VŠEM.

 • Student zasílá informaci o své účasti, která je následně ověřena u organizátora.
 • 1 - 3 body / akce