VŠEM > Studium VŠEM > Studentské aktivity

Studentské aktivity

Studenti se mohou aktivně podílet na projektech a propagaci VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu vytváří vedle standardizovaných podmínek ke studiu i možnost pro zapojení studentů do studentských a mimoškolních aktivit, a to bez ohledu na studijní program nebo formu studia, kdy vzhledem k povaze jednotlivých forem studia (prezenční/kombinovaná/distanční) jsou uzpůsobeny i jednotlivé aktivity pro studenty.

Hlavním posláním mimoškolních, respektive studentských aktivit VŠEM je podpora tvůrčích schopností studentů v návaznosti na propagaci vysokoškolského studia a samotné vysoké školy v kontextu vnímání její vzdělávací, výzkumné, informační a ediční činnosti širokou veřejností, a to na základě různorodých společenských a odborných aktivit.

V rámci realizace vlastních projektů Vysoké školy ekonomie a managementu (Studium VŠEM, VŠEM v Africe), reklamních kampaní VŠEM nebo podpory propagace projektů Vysoké školy ekonomie a managementu (Gaudeamus, Svět knihy, Mezi ploty) nabízíme studentům VŠEM možnost účasti na propagačních akcích VŠEM v rámci dlouhodobých projektů VŠEM a s tím souvisejicíh aktivit VŠEM.

Studenti VŠEM mohou zasílat vlastní návrhy na zajímavé hosty či volnočasové aktivity, které jsou realizovatelné dle jejich možností, nebo si vybírají z následujícího Přehledu studentských aktivit VŠEM.

  • Student vždy zasílá svůj návrh či vybranou aktivitu ze seznamu prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/dotaz.
  • Studentské aktivity jsou schvalovány ze strany VŠEM, která rovněž připravuje harmonogram aktivit a událostí.